Vés al contingut

Oferir una assistència social amb habitatge digne i acompanyament integral temporal per a famílies monomarentals amb fills i filles a càrrec, i en situació de sensellar al territori del Besòs. ...

Contribuir a la igualtat real i efectiva de totes les dones de Santa Coloma de Gramenet, dotant la ciutat i la seva societat d’un equipament pioner per integrar la creació...

Estratègia que busca incrementar la resiliència del riu Besòs a través de solucions basades en la natura, que implica que els mateixos processos naturals restaurin i reparin l’ecosistema degradat per...

Incentivar la promoció o conversió de fins a 810 habitatges del sector privat en habitatge assequible del municipi, a través de tres modificacions normatives del Pla General Metropolità de 1976.

Illes urbanes a la ciutat on es busca garantir la prioritat de la ciutadania, la seva salut i la sostenibilitat, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida. Obeeix...