Vés al contingut

BCN Smart Rural 

Imatge BCN Smart Rural
Acadèmia
Sector públic
Sector privat
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

L’objectiu del projecte BCN Smart Rural és implementar una estratègia intel·ligent de desenvolupament agrari a la Barcelona rural.

Descripció del projecte

BCN Smart Rural busca impulsar una estratègia smart de desenvolupament agrari a la Barcelona rural.

Aquest projecte pot afrontar grans reptes com, per exemple, els incendis forestals causats majoritàriament per la pèrdua d’espais de conreu. També ofereix grans oportunitats, ja que, segons la FAO, la terra serà un recurs clau per garantir una producció d’aliments suficient.  

A més, té un paper estratègic en l’espai agrari, ja que els camps de conreu són determinants com a embornals de carboni i com a recurs per a la producció d’aliments. 

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.
Actors principals del projecte:

  • Cofinançadors: Diputació Barcelona i Unió Europea.
  • Coordinador: Diputació Barcelona.
  • Socis beneficiaris: Diputació Barcelona, Arca i CTFT.
     

Entitats participants: Associació LEAFER, LEADER CAT CENTRAL, Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, Associació Desenvolupament Rural Integral, Consel Comarcal del Moianès, Consorci del Lluçanès, Centre de la Propietat Forestal, Clúster Biomassa Catalunya i BOSCAT.
 

Àmbits d'intervenció
Producció sostenible

La producció d’aliments a la regió metropolitana de Barcelona ha de tendir a un compliment cada cop major dels criteris de sostenibilitat. La proximitat hi contribueix reduint l’impacte ambiental del transport, però també cal avançar en tres direccions: millor gestió de recursos, com l’aigua o el sòl; tècniques de producció més sostenibles, i protecció i recuperació de varietats locals.

Altres participants
Contacte

ot.prevencioif@diba.cat
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari 
Diputació de Barcelona
C/ Comte d'Urgell, 187. Edifici del Rellotge, 2a planta
Barcelona (08036)
934 022 614