El projecte Mercats 2030 vol revitalitzar els mercats municipals, introduint productes locals i de proximitat, donant nous usos als espais buits o disponibles i posicionar-los com un servei públic innovador. ...

Amb aquest projecte es vol obrir camí i consolidar la transició cap a un model de menjadors escolars agroecològic

 

Terra Pagesa és un projecte que facilita i fomenta la comercialització i el consum de productes de proximitat i de temporada amb origen a petits i mitjans productors/es de Catalunya.  ...

Creació d’un espai de co-governança orientat a la participació ciutadana en el control i la presa de decisions estratègiques de la política d’aigua.

L’Observatori estarà enfocat a la conducció de...

L’objectiu del projecte BCN Smart Rural és implementar una estratègia intel·ligent de desenvolupament agrari a la Barcelona rural.  

El Contracte Agrari de Collserola busca la compensació econòmica dels serveis que ofereixen els pagesos al Parc mitjançant una convocatòria de pagaments específica, oberta a qualsevol projecte professional que es...