Vés al contingut

El projecte Mercats 2030 vol revitalitzar els mercats municipals introduint-hi productes locals i de proximitat, donant nous usos als espais buits o disponibles, i posicionant-los com un servei públic innovador...

Amb aquest projecte es vol obrir camí i consolidar la transició cap a un model de menjadors escolars agroecològic.

Terra Pagesa és un projecte que facilita i fomenta la comercialització i el consum de productes de proximitat i de temporada amb origen en petits i mitjans productors/es de Catalunya. ...

Creació d’un espai de cogovernança orientat a la participació ciutadana en el control i la presa de decisions estratègiques de la política d’aigua

L’Observatori estarà enfocat a la conducció...

L’objectiu del projecte BCN Smart Rural és implementar una estratègia intel·ligent de desenvolupament agrari a la Barcelona rural.

El Contracte Agrari de Collserola busca la compensació econòmica dels serveis que ofereixen els pagesos al Parc Natural de la Serra de Collserola mitjançant una convocatòria de pagaments específica...