Vés al contingut

ARIE

Imatge ARIE
Sector públic
Sector privat
Supramunicipal
Inactiu
Objectius del projecte

El projecte busca dotar d’eines les empreses metropolitanes i el personal tècnic municipal, per maximitzar els resultats dels processos de reinversió empresarial.

Descripció del projecte

El projecte ARIE (Atracció i Retenció d’Inversions Empresarials) desenvolupa accions d’acompanyament a les empreses metropolitanes per tal de poder créixer estratègicament, desenvolupar noves línies productives de negoci o establir nous processos, amb la finalitat de maximitzar els resultats de les possibles inversions minimitzant els riscos.

Així doncs, comença amb la formació dels equips tècnics metropolitans per consolidar el servei d’assessorament a les regidories de promoció econòmica dels ajuntaments, per continuar amb l’acompanyament individualitzat a les empreses en la planificació, l’organització i la cerca de recursos davant de projectes de reinversió, consolidació i creixement empresarial.

En definitiva, promou el creixement dels graus de competència de l’empresa per millorar els índexs del territori, amb el consegüent impacte positiu per a l’empresa mateixa, per a la generació de riquesa i per a la ciutadania.

Àmbits d'intervenció
Polítiques públiques d'R+D

Els nivells de despesa en R+D han de convergir amb els de regions de referència europees, bé mitjançant despesa directa (R+D pública o del sistema d’universitats), bé facilitant un marc fiscal i regulador favorable a la inversió en R+D empresarial, posant especial èmfasi en la reducció de les barreres d’entrada a la innovació.

Espais d'activitat econòmica

Resulta fonamental garantir la disponibilitat d’espais adequats per a les diverses activitats econòmiques, en un context de descarbonització i digitalització, facilitant la reconversió d’espais actualment existents i promovent nous espais, garantint-ne la sostenibilitat, una distribució territorial harmònica i l’equilibri amb altres usos.

Clústers, xarxes i territori

En un context empresarial d’organitzacions de mida reduïda, cal potenciar instruments de col·laboració, de caràcter formal o informal, que els permetin superar les barreres d’entrada que dificulten les activitats d’internacionalització, i la innovació, o proporcionar una adequada formació de les persones que hi treballen.

Sectors tractors

Els sectors més intensius en treball i, per tant, amb alta capacitat per generar ocupació, reclamen una atenció específica de cara a assegurar unes condicions laborals que garanteixin increments de la productivitat. Alhora, cal identificar nous sectors generadors d’ocupació i plantejar propostes d’arrelament i acceleració del seu desenvolupament.

Contacte

Àrea Metropolitana de Barcelona – Agència de Desenvolupament Econòmic
Carrer 60, núm. 19. Planta Baixa. Zona Franca
Barcelona (08040)
930 333 555