Vés al contingut

Mutare al territori 

Imatge Mutare al territori
Sector públic
Organitzacions ciutadanes
Altres
Actiu
Objectius del projecte

Es tracta d’un projecte que ajuda a localitzar reptes socials en un territori concret amb la finalitat de resoldre’ls en comunitat des de les arts i la cultura. 

Per solucionar aquests reptes es connecten els agents socials i culturals del territori en un procés liderat i dinamitzat per la Fundació Carulla. 

 

Descripció del projecte

La convocatòria del Mutare al territori s’adreça a organitzacions culturals i socials sense ànim de lucre o a centres educatius del territori català que comptin amb la complicitat d’altres agents, col·lectius i administracions locals. 

Aquest programa es vehicula a través d’un taller de cocreació de cinc hores amb la participació d’aproximadament 50 persones del territori que representen diversos àmbits socials. 

Prèviament al workshop, la Fundació Carulla, juntament amb l’entitat i l’administració local, ajuda a identificar el repte social a treballar, i després s’assaja el taller en un format reduït amb agents estratègics del territori. A continuació, la fundació elabora un informe amb propostes d’acció i dinamitza la sessió de retorn de resultats amb els assistents. 

La convocatòria per al 2022 durà el Mutare al territori a quatre municipis catalans: Terrassa, Verdú, Tarragona i Cardedeu. 

Àmbits d'intervenció
Impacte social

El paper de la cultura en la millora del benestar i la salut s’ha demostrat durant la pandèmia i ha contribuït a superar moments d’incertesa i aïllament social. Així mateix, la interacció de la cultura amb altres àmbits com ara l’educació, la salut, la sostenibilitat o el model alimentari pot contribuir a impulsar canvis i acostar-nos a un model de societat més justa, equitativa i sostenible.

Ecosistema cultural i talent creatiu

Les crisis dels darrers anys han debilitat molt el sector cultural. Per revitalitzar-lo, cal posar el focus en el teixit cultural, comunitari i associatiu de proximitat: els barris o els municipis. L’impuls del talent creatiu, la innovació en contingut i formats, la reducció de la precarietat laboral o l’efecte tractor que els grans equipaments tenen sobre el conjunt són algunes mesures que poden revertir la situació.

Governança i articulació territorial

Els projectes culturals supramunicipals i els sistemes d’itinerància contribueixen a una millor articulació territorial de la metròpoli, contraresten la centralitat de Barcelona i garanteixen una distribució territorial més equitativa de l’oferta cultural. La coordinació i el treball en xarxa dels agents culturals és fonamental per aconseguir una millor distribució de l’activitat cultural i alhora preservar la idiosincràsia dels municipis que integren la regió metropolitana.

Contacte

 

info@fundaciocarulla.cat

Fundació Carulla 

Via Augusta, 252-260, 5a planta 

Barcelona (08017) 

686435944