Vés al contingut

La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista

La Ciba foto edifici
Acadèmia
Sector públic
Organitzacions ciutadanes
Municipi
Actiu
Objectius del projecte

Contribuir a la igualtat real i efectiva de totes les dones de Santa Coloma de Gramenet, dotant la ciutat i la seva societat d’un equipament pioner per integrar la creació de polítiques i serveis públics d’àmbits diversos, però amb el mateix eix transversal de l’equitat de gènere i posant el focus a millorar l’ocupabilitat femenina.

Descripció del projecte

La CIBA neix per ser un equipament pioner en la creació de polítiques públiques d’igualtat real i efectiva entre totes les dones, les protagonistes de la innovació socioeconòmica. I el seu element diferencial és la concepció holística i integral de les polítiques i els projectes que s’hi generen, en continu diàleg, i on la perspectiva de gènere és el fil conductor que garanteix el desenvolupament de projectes personals i d’actuacions públiques que contribueixin a eliminar la desigualtat.

Entre els objectius prioritaris de la CIBA destaquen:

 • Promoure polítiques públiques feministes per combatre les desigualtats de gènere.
 • Crear genealogia i reconeixement de les aportacions de les dones a tots els àmbits.
 • Facilitar l’accés i disposar dels recursos necessaris per al desenvolupament de l’autonomia de les dones en tots els àmbits de la vida i durant tot el cicle vital.
 • Desenvolupar programes de formació i d’ocupabilitat en clau d’igualtat real i efectiva.
 • Facilitar i acompanyar projectes culturals.
 • Acollir programes associatius.
 • Oferir una atenció i un acompanyament integral en situacions de violència masclista.
 • Afavorir l’eliminació de la bretxa digital mitjançant programes de capacitació i formació.
 • Dissenyar itineraris de promoció de l’economia de les dones des d’una mirada integral, amb perspectiva interseccional i intergeneracional.

Un objectiu especialment important és contribuir a la millora de l’ocupabilitat de les dones de Santa Coloma de Gramenet i convertir-se en un centre arrelat a la ciutat, que contempli la realitat sociològica de les dones i de la població de Santa Coloma i que acompanyi els processos d’autonomia personal amb l’apoderament econòmic. És una aposta decidida per actuacions que incloguin tant la dimensió personal (reconeixement) com la material (redistribució). Per això, entre els seus serveis actuals compta amb:

 • Centre d’Informació i Atenció Integral a les Dones (CIRD).
 • Foment de l’Economia Social, Solidària i Feminista.
 • Ciutat Universitària & gender equality.
 • Iniciatives per a la Innovació.

En termes d’equipament físic, la CIBA ofereix un espai de més de 3.000 m2 en una primera fase, que arribarà a 8.000 m2 una vegada finalitzada la rehabilitació total de l’edifici, prevista per al març del 2023.
 

Àmbits d'intervenció
Formació i educació

El nivell formatiu i les competències adquirides han de permetre superar les barreres per accedir o progressar en el mercat laboral. En aquest sentit, cal incidir especialment en la reducció de l’abandonament escolar prematur o en l’aprenentatge al llarg de la vida, tant l’especialitzat com l’enfocat a competències generals (com ara el domini d’idiomes o les competències TIC).

Responsabilitat social

L’assumpció per part del teixit empresarial de la importància d’unes bones condicions laborals i relacions amb els stakeholders i l’entorn per assolir major productivitat suposa incrementar el seu grau de compromís amb les persones que hi treballen i el territori en el qual operen, i obrir pas a l’adopció de pràctiques socialment responsables que han de ser degudament reconegudes i incentivades.

Vulnerabilitat econòmica

La pobresa és el principal factor de vulnerabilitat en la nostra societat, així que cal incidir-hi de manera directa per ajudar les persones que es troben en aquesta situació, o en risc de caure-hi, utilitzant de manera eficient i efectiva instruments que els permetin disposar d’uns nivells suficients de renda a partir dels quals superar factors de dependència.

Drets socials i convivència

A més dels aspectes de caire més material, cal tenir en compte la incidència sobre el progrés personal de tots aquells factors que poden contribuir a assolir l’autonomia, el desenvolupament i la integració social satisfactòria de les persones vulnerables.

Contacte

lacibainfo@gramenet.cat
La CIBA
Passeig de Llorenç Serra 64, 
Santa Coloma de Gramenet (08921)
93 462 40 92