Vés al contingut

Indústries per l'acció climàtica i la inserció social

Imatge Indústries Acció Climàtica
Sector públic
Sector privat
Altres
Actiu
Objectius del projecte

El projecte Indústries per l’acció climàtica i la inserció social té com a objectiu impulsar la descarbonització del sector industrial a partir de la bionenergia.

Aquesta aposta per la descarbonització compta amb la participació dels actors del tercer sector de Catalunya, per a la creació d’ocupació local i la millora de la competitivitat del teixit industrial i la sostenibilitat del territori.

Descripció del projecte

La biomassa, a més de ser una energia neutra en emissions de carboni, ofereix al mateix temps un estalvi econòmic per a les indústries, que pot arribar a superar el 60 % respecte als combustibles fòssils. A més, els seus preus són molt més estables en el temps.

Per aquesta raó, el Clúster Bionergia Catalunya (CBC) ofereix la possibilitat de fer una primera avaluació de les instal·lacions per incorporar una caldera de biomassa i un posterior estudi de viabilitat més exhaustiu i personalitzat de manera gratuïta.

Altres organitzacions participants són ACCIÓ, Cluster Management Excellence, Generalitat de Catalunya, INCASÒL, Diputació de Girona, CREAF, CECOT, Enginyers Industrials de Catalunya, UB, INdustriambiente, CTFC, COAM, Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, FECS, AEFA, Ecoserveis, BOSCAT, Integra pirineus, Loading Corp, PIMEC, BioPlat, Juntos por los Bosques i Unión por la Biomasa.

Àmbits d'intervenció
Clústers, xarxes i territori

En un context empresarial d’organitzacions de mida reduïda, cal potenciar instruments de col·laboració, de caràcter formal o informal, que els permetin superar les barreres d’entrada que dificulten les activitats d’internacionalització, i la innovació, o proporcionar una adequada formació de les persones que hi treballen.

Responsabilitat social

L’assumpció per part del teixit empresarial de la importància d’unes bones condicions laborals i relacions amb els stakeholders i l’entorn per assolir major productivitat suposa incrementar el seu grau de compromís amb les persones que hi treballen i el territori en el qual operen, i obrir pas a l’adopció de pràctiques socialment responsables que han de ser degudament reconegudes i incentivades.

Sectors tractors

Els sectors més intensius en treball i, per tant, amb alta capacitat per generar ocupació, reclamen una atenció específica de cara a assegurar unes condicions laborals que garanteixin increments de la productivitat. Alhora, cal identificar nous sectors generadors d’ocupació i plantejar propostes d’arrelament i acceleració del seu desenvolupament.

Recursos energètics

La transició energètica és un procés clau i que s’ha de donar de manera progressiva i democràtica per tal de reduir les emissions de GEH i, per tant, mitigar els efectes del canvi climàtic. En aquest sentit, cal avançar cap a la substitució de l’energia d’origen fòssil per energia local i renovable, la disminució del consum, l’augment de l’eficiència i l’autoproducció.

Economia circular i model de consum

És primordial establir un canvi del sistema econòmic actual basat en el consum dels recursos naturals i l’augment de les desigualtats socials, cap a un model més just i sostenible. Cal impulsar un model de desenvolupament que respecti el territori i fomenti l’ocupació de qualitat, mitjançant l’impuls de l’economia circular, la simbiosi industrial i un consum basat en productes sostenibles i de proximitat.

Líders del projecte
Contacte

info@clusterbioenergia.cat 
Clúster Bioenergia Catalunya (CBC)
Plaça de la Ciència, 2. Edifici EURECAT
Manresa (08242)
608 887 867