Vés al contingut

Campanya 0,5 % de l’IBI

Imatge Campanya 0,5% de l’IBI
Sector públic
Organitzacions ciutadanes
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

Campanya que promou destinar una petita part de l’impost de béns immobles (IBI) a projectes de conservació del medi natural municipal. 

La iniciativa se centra a facilitar als municipis una via per realitzar petites accions de conservació que millorin de manera substancial l’estat de conservació del municipi i en potenciïn els valors naturals. 

 

Descripció del projecte

La iniciativa, impulsada per múltiples municipis i entitats del tercer sector ambiental, pretén destinar una reduïda part de l’IBI a actuacions de conservació del medi natural municipal (en la majoria dels casos s’hi dedica un 0,5 %).

El projecte sorgeix a partir de l’explicació que, com que l’IBI és un impost directament vinculat a la transformació del sòl, té sentit que sigui la font de recursos que col·labori a reequilibrar el territori.

D’una banda, aquesta iniciativa assegura la dotació pressupostària necessària per executar projectes potents i amb continuïtat. De l’altra, és un instrument de conscienciació ciutadana sobre la importància de compensar l’impacte de les accions sobre el medi ambient.

La campanya va tenir com a primer impulsor el municipi de Maçanet de la Selva, que, l’any 2015, va destinar el 0,5 % de l’IBI a la Fundació Emys, entitat amb la qual compartia projectes de conservació. A partir d’aquest moment, s’hi han incorporat altres municipis i s’han fet campanyes per estendre-la a altres territoris.

Un dels objectius a llarg termini és que, així com des de les administracions s’ha generalitzat la concessió d’un 0,7 % del pressupost a activitats de cooperació, es podria fer un símil amb el 0,5 % de la recaptació de l’IBI i destinar-ho a la conservació del territori. En aquest sentit, es tractarien les bases pressupostàries per assegurar un retorn a la ciutadania i, a més, un compromís social amb el municipi.

Àmbits d'intervenció
Infraestructura verda i biodiversitat

La regió metropolitana de Barcelona ha d’impulsar una millora i un augment de la infraestructura verda de manera equitativa arreu del territori. Això significa incrementar-ne la superfície, però també permetre que sigui multifuncional, diversa i connectada, i proveir els serveis ecosistèmics essencials per tal de facilitar la lluita contra el canvi climàtic i garantir la protecció de la biodiversitat.

Líders del projecte
Contacte

Info@xcn.cat

Xarxa per a la conservació de la natura

Carrer Sagrada Família, 7

Vic (08500)

938866135