Campanya 0,5% de l’IBI

Imatge Campanya 0,5% de l’IBI
Sector públic
Organitzacions ciutadanes
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

Campanya que promou destinar una petita part de l’Impost de Béns Immobles a projectes de conservació del medi natural municipal.  

La iniciativa es centra en facilitar als municipis una via per realitzar petites accions de conservació que millorin de forma substancial l’estat de conservació del municipi i en potenciïn els seus valors naturals.  

Descripció del projecte

Des de diversos municipis i entitats del tercer sector ambiental ha sorgit la iniciativa de destinar una petita part de l’Impost de Béns Immobles a projectes de conservació del medi natural municipal (en la major part dels casos és d’un 0,5%). 

Donat que l’IBI és l’impost directament vinculat a la transformació del sòl, té sentit que sigui la font de recursos que ajudi a reequilibrar el territori.  

D’una banda, això assegura la dotació pressupostària necessària per desenvolupar projectes potents amb continuïtat. De l’altra, és un instrument de conscienciació ciutadana sobre la necessitat de compensar el nostre impacte sobre el medi a través d’aquesta iniciativa.  

Aquesta iniciativa va tenir com a primer artífex el municipi de Maçanet de la Selva que l’any 2015, va decidir destinar el 0,5 % de l’IBI a la Fundació Emys, entitat amb la qual compartien projectes de conservació. A partir d’aquí, s’han incorporat altres municipis a la iniciativa i s’han fet campanyes per estendre-ho a altres poblacions.  

Un dels objectius a llarg termini és que de la mateixa forma que les administracions s’ha generalitzat la concessió d’un 0,7 % del pressupost a activitats de cooperació, es considera que és realista creure que en els propers anys es pugui fer un símil amb el 0,5 % de recaptació de l’IBI destinat a la conservació del territori. Es tractarien doncs de bases pressupostàries que assegurarien un retorn al ciutadà i un compromís social amb el municipi.  

Àmbits d'intervenció
Infraestructura verda i biodiversitat

La regió metropolitana de Barcelona ha d’impulsar una millora i un augment de la infraestructura verda de manera equitativa arreu del territori. Això significa incrementar-ne la superfície, però també permetre que sigui multifuncional, diversa i connectada, i proveir els serveis ecosistèmics essencials per tal de facilitar la lluita contra el canvi climàtic i garantir la protecció de la biodiversitat.

Líders del projecte
Contacte

scarrera@xcn.cat

Carrer Sagrada Família, 7

Vic (08500)