Campanya 0,5 % de l’IBI

Imatge Campanya 0,5% de l’IBI
Sector públic
Organitzacions ciutadanes
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

Campanya que promou destinar una petita part de l’Impost de Béns Immobles a projectes de conservació del medi natural municipal.  

La iniciativa es centra en facilitar als municipis una via per realitzar petites accions de conservació que millorin de forma substancial l’estat de conservació del municipi i en potenciïn els seus valors naturals.  

 

Descripció del projecte

La iniciativa, impulsada per múltiples municipis i entitats del tercer sector ambiental, pretén destinar una reduïda part de l’IBI (Impost de Béns Immobles) a actuacions de conservació del medi natural municipal (en la majoria dels casos es dedica un 0,5%) .

El projecte sorgeix a partir de l’explicació que, com l’IBI és un impost directament vinculat a la transformació del sòl, té sentit que sigui la font de recursos que col·labori a reequilibrar el territori.

Per un costat, aquesta iniciativa assegura la dotació pressupostària necessària per executar projectes potents i amb continuïtat. De l’altre costat, és un instrument de conscienciació ciutadana sobre la importància de compensar l’impacte de les accions sobre el medi ambient.

La campanya va tenir com a primer impulsor el municipi de Maçanet de la Selva, que l’any 2015, va destinar el 0,5 % de l’IBI a la Fundació Emys, entitat amb la qual compartien projectes de conservació. A partir d’aquest moment, s’han incorporat altres municipis i s’han fet campanyes per estendre-ho a altres territoris.

Un dels objectius a llarg termini és que, així com des de les administracions s’ha generalitzat la concessió d’un 0,7 % del pressupost a activitats de cooperació, es podria fer un símil amb el 0,5 % de la recaptació de l’IBI i destinar-ho a la conservació del territori. En aquest sentit, es tractarien les bases pressupostàries per assegurar un retorn a la ciutadania i, a més, un compromís social amb el municipi.

Àmbits d'intervenció
Infraestructura verda i biodiversitat

La regió metropolitana de Barcelona ha d’impulsar una millora i un augment de la infraestructura verda de manera equitativa arreu del territori. Això significa incrementar-ne la superfície, però també permetre que sigui multifuncional, diversa i connectada, i proveir els serveis ecosistèmics essencials per tal de facilitar la lluita contra el canvi climàtic i garantir la protecció de la biodiversitat.

Líders del projecte
Contacte

Info@xcn.cat

Xarxa per a la conservació de la natura

Carrer Sagrada Família, 7

Vic (08500)

938866135