Vés al contingut

Xarxa metropolitana de refugis climàtics

Imatge XMRC
Sector públic
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

Xarxa d’espais interiors o exteriors que ofereixen confort tèrmic a les persones i, en especial, a la població més vulnerable, en èpoques de temperatures extremes.

Descripció del projecte

La xarxa està formada per espais interiors o exteriors anomenats “refugi climàtic” (RC). Aquests espais són accessibles durant els episodis climàtics extrems, i proporcionen confort tèrmic, descans i seguretat a la població. Aquests equipaments no estan destinats únicament a aquesta finalitat, ja que compatibilitzen les seves funcions i els seus usos habituals juntament amb el servei de refugi climàtic durant els episodis de temperatures extremes.

Els espais que en formen part no necessàriament han d’estar climatitzats, però sí que han de garantir una temperatura confortable. En els espais exteriors, la temperatura es pot aconseguir a través de mètodes naturals, com pot ser una elevada presència de vegetació o punts d’aigua, que ajuden a termoregular la temperatura, que proporciona un ambient més reconfortant i fresc.

Igual que gran part dels països mediterranis, l’àrea metropolitana de Barcelona és un territori clarament afectat per les conseqüències del canvi climàtic. Els efectes són, per exemple, la reducció de la pluja, l’augment de la temperatura i l’increment de períodes d’inundacions, sequera i temperatures extremes, que s'agreujaran en els pròxims anys.

La calor excessiva i sostinguda tindrà efectes directes sobre la salut de les persones, ja que significarà un augment de la mortalitat i la morbiditat de les persones, en particular, els grups més vulnerables, com ara els nadons, la gent gran, les persones amb patologies cròniques o les que viuen en condicions socials més desfavorables. L’augment de les temperatures també tindrà incidència sobre l’espai públic, l’ús que se'n fa i la seva qualitat, així com un augment de la demanda de refrigeració en els habitatges per assolir condicions d’habitabilitat adequades.

Els refugis climàtics, per tant, són una de les estratègies de què es disposa a la metròpolis de Barcelona per tractar de pal·liar els efectes negatius que les onades de calor tenen sobre la ciutadania.

Àmbits d'intervenció
Infraestructura verda i biodiversitat

La regió metropolitana de Barcelona ha d’impulsar una millora i un augment de la infraestructura verda de manera equitativa arreu del territori. Això significa incrementar-ne la superfície, però també permetre que sigui multifuncional, diversa i connectada, i proveir els serveis ecosistèmics essencials per tal de facilitar la lluita contra el canvi climàtic i garantir la protecció de la biodiversitat.

Contacte

 

Contacte

AMB – Àrea d’Ecologia

C/ 62, núm. 16-18 - Zona Franca 

Barcelona (08040)

93 223 51 51