Immersive Experience Lab

Immersive Experience Lab
Sector públic
Sector privat
Organitzacions ciutadanes
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

Donar orientació a les empreses i entitats socials del territori en les possibilitats de la tecnologia centrada en realitats immersives i facilitar-los-hi la transferència tecnològica per a la seva evolució innovadora i millora en la prestació de serveis.

Descripció del projecte

L'Immersive Experience Lab és una iniciativa de Neàpolis, l’agència d'innovació pública en les TIC, el sector multimèdia, la creativitat i l'esperit empresarial, ubicada a Vilanova i la Geltrú.

Es tracta d’un espai per a l'experimentació, el disseny i la validació de projectes d'innovació tecnològica i social, centrats en les realitats immersives: Realitat Virtual, Realitat Augmentada i Realitat Mixt, i el metavers. També vol ser un espai de formació en aquestes tecnologies immersives, un espai dedicat a la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I), un ecosistema divers interessat en la innovació oberta i la cooperació entre els diferents agents d'un sistema i un espai de creació i promoció de nous productes tecnològics immersius i de realitats esteses.

Principalment, el públic objectiu del Lab és:

 • Sector turístic, ja que un dels projectes principals de Neàpolis és MedGaims, relacionat amb la gamificació del turisme.
 • Sector empresarial, empreses de diferents sectors i tant del territori més proper com de tot Catalunya que volen començar a experimentar amb la realitat virtual, augmentada o amb el metavers.
 • Entorn emprenedor, ja que es vol impulsar la creació de noves startups relacionades amb el sector.
 • Sector institucional, diferents organismes que treballen estretament amb les tecnologies relacionades així com amb la innovació.

En aquest món que cada cop és més digital, des de Neàpolis s’ha cregut necessària la creació d’un espai que permeti desenvolupar tot tipus de projectes i activitats com els següents:

 1. Connexió amb personal tècnic per desenvolupar o investigar respecte a un projecte
 2. Banc de proves
 3. Ajudar a cercar i preparar tota mena de subvencions i programes públics
 4. Servir com a espai de connexió entre empreses (“Tinder empresarial”)
 5. Espai per fer reunions i trobades tan internes com reunions entre diferents empreses i/o organitzacions
 6. Demodays trimestrals
 7. Presentacions de producte

Els projectes i empreses amb les que s’està col·laborant en aquests moments són:

 • Medgaims: projecte europeu de gamificació del turisme mitjançant una sèrie de jocs interrelacionats entre sí.
 • Formació TTT en Realitats Immersives: curs de 150 hores centrat en la formació de persones en realitats immersives. Sobretot en la part tècnica, aprenent UX, Unity o Blender, entre d’altres.
 • Aumenta Solutions: empresa especialitzada en el desenvolupament de projectes en realitat augmentada i virtual.
 • Aumenta Solutions: empresa propietària de Vortx, un producte per fer tota mena de presentacions interactives
 • Union Linking Realities: empresa referència catalana i espanyola en la creació d’avatars i d’identitat digital
 • Novascan3D: empresa especialitzada en modelatge tridimensional que entre molts altres projectes està fent el modelatge en 3D del Museu Víctor Balaguer per a visites virtuals i altres adaptacions.
 • i2Cat: fundació sense ànim de lucre que promou tota mena de projectes de recerca i investigació que estan desenvolupant, entre moltes altres coses, un sistema de reunions mitjançant holoconferència.

Un dels altres motius principals per dur a terme aquest projecte és el fet de que Neàpolis està treballant per convertir-se en EDIH (European Digital Innovation Hub) especialitzat en realitat immersives, fet que comportarà un accés a una major infraestructura.

Però sobretot, l’Immersive Experience Lab, com tot Neàpolis, és un espai obert a l’exploració i experimentació en noves idees i tecnologia que tinguin utilitat i beneficis tant per empreses com per a entitats socials. Seràs tu la següent persona en explorar el que les realitats immersives poden fer?

Àmbits d'intervenció
Sectors tractors

Els sectors més intensius en treball i, per tant, amb alta capacitat per generar ocupació, reclamen una atenció específica de cara a assegurar unes condicions laborals que garanteixin increments de la productivitat. Alhora, cal identificar nous sectors generadors d’ocupació i plantejar propostes d’arrelament i acceleració del seu desenvolupament.

Líders del projecte
Altres participants
Contacte

info@neapolis.cat  
Immersive Experience Lab Neàpolis
Rambla de l’Exposició, 59
Vilanova i la Geltrú (08800)
93 657 12 21