Vés al contingut

Immersive Experience Lab

Immersive Experience Lab
Sector públic
Sector privat
Organitzacions ciutadanes
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

Orientar les empreses i entitats socials del territori en les possibilitats de la tecnologia centrada en realitats immersives i facilitar-los la transferència tecnològica.

Descripció del projecte

Es tracta d’un espai per a l’experimentació, el disseny i la validació de projectes dinnovació tecnològica i social centrats en les realitats immersives: realitat virtual, realitat augmentada i realitat mixta. També vol ser un espai de formació en aquestes tecnologies immersives; un espai dedicat a la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I); un ecosistema divers interessat en la innovació oberta i la cooperació entre els diversos agents d’un sistema i un espai de creació i promoció de nous productes tecnològics immersius i de realitats esteses.

Principalment, el públic objectiu del Lab és:

  1. El sector turístic, ja que un dels projectes principals de Neàpolis és MedGaims, relacionat amb la gamificació del turisme.
  2. El sector empresarial: empreses de diversos sectors, tant del territori més proper com de tot Catalunya, que volen començar a experimentar amb la realitat virtual, amb la realitat augmentada o amb el metavers.
  3. Sector institucional: diversos organismes que treballen estretament amb les tecnologies relacionades, així com amb la innovació.

En aquest món que cada cop és més digital, des de Neàpolis s’ha cregut necessari crear un espai que permeti desenvolupar tot tipus de projectes i activitats, com ara:

  1. Connexió amb personal tècnic per desenvolupar o investigar respecte a un projecte.
  2. Banc de proves.
  3. Ajudar a cercar i preparar tota mena de subvencions i programes públics.
  4. Servir com a espai de connexió entre empreses (“Tinder empresarial”).
  5. Espai per fer reunions i trobades, tan internes com reunions, entre diverses empreses i/o organitzacions.
  6. Demodays trimestrals.
  7. Presentacions de producte.
Àmbits d'intervenció
Transferència tecnològica

La millora de la transferència del coneixement generat pel sistema d’universitats i recerca a les empreses, actualment un dels punts febles del sistema d’innovació a la regió metropolitana de Barcelona, s’ha de perseguir potenciant el sistema de centres tecnològics i l’intercanvi de coneixement entre tots els actors de l’ecosistema de la innovació.

Polítiques públiques d'R+D

Els nivells de despesa en R+D han de convergir amb els de regions de referència europees, bé mitjançant despesa directa (R+D pública o del sistema d’universitats), bé facilitant un marc fiscal i regulador favorable a la inversió en R+D empresarial, posant especial èmfasi en la reducció de les barreres d’entrada a la innovació.

Clústers, xarxes i territori

En un context empresarial d’organitzacions de mida reduïda, cal potenciar instruments de col·laboració, de caràcter formal o informal, que els permetin superar les barreres d’entrada que dificulten les activitats d’internacionalització, i la innovació, o proporcionar una adequada formació de les persones que hi treballen.

Model d’empresa

L’impuls de la innovació i l’aportació de prosperitat per a una societat més inclusiva per part del teixit empresarial demana emprendre determinats canvis en els models d’empresa i de negoci, que alhora han de servir per adaptar les estructures en termes de resiliència davant dels canvis en l’entorn i en la mateixa activitat econòmica.

Gestió del talent

La centralitat del talent en l’impuls d’un teixit productiu innovador i que proporcioni nivells salarials mitjans i alts fa que calgui posar molt d’èmfasi en la seva potenciació i retenció. L’atracció de talent és el complement que ha de contribuir a cobrir necessitats no satisfetes amb el talent local, i requereix un esforç important de coordinació i simplificació de certs processos.

Concertació social i territorial

La millora de les condicions de treball, entre elles, les salarials, en un context de canvi continu del mercat laboral, demana l’actuació dels espais de concertació social. En particular, cal abordar des d’aquests espais l’establiment d’un esquema de salaris de referència que tingui en compte tant l’estructura del mercat laboral com les noves realitats laborals i els diversos condicionants dels territoris de la metròpoli.

Sectors tractors

Els sectors més intensius en treball i, per tant, amb alta capacitat per generar ocupació, reclamen una atenció específica de cara a assegurar unes condicions laborals que garanteixin increments de la productivitat. Alhora, cal identificar nous sectors generadors d’ocupació i plantejar propostes d’arrelament i acceleració del seu desenvolupament.

Contacte

info@neapolis.cat  
Immersive Experience Lab Neàpolis
Rambla de l’Exposició, 59
Vilanova i la Geltrú (08800)
93 657 12 21