Vés al contingut

Programa Català de Simbiosi Industrial

Imatge Programa Català de simbiosi industrial
Sector públic
Sector privat
Altres
Actiu
Objectius del projecte

Servei d’acompanyament a les empreses, els municipis i les administracions, a través de la provisió d’eines, formació i col·laboració per tal que puguin identificar possibles sinergies entre indústries. L’objectiu final és optimitzar els seus recursos sobrants i assolir una economia més circular.

Descripció del projecte

La simbiosi industrial és una estratègia empresarial que busca incentivar la col·laboració entre empreses per generar entre elles noves oportunitats de negoci a través de maneres innovadores. El projecte té com a finalitat donar valor afegit a l’estalvi de recursos i trobar solucions innovadores als materials subministrats.

El sistema es desenvolupa com si el conjunt de les empreses d’un territori fos un ecosistema natural. En un ecosistema natural no hi ha residus, l’energia flueix i ve del sol, i com més biodiversitat hi ha en un ecosistema, més ric és i més ràpid es desenvolupa. En aquest sentit, les indústries haurien de formar part d’un ecosistema, un ecosistema industrial.

La simbiosi industrial permet a les empreses d’aquest ecosistema resoldre ineficiències en el tractament dels recursos i l’energia que no utilitzen internament per generar negoci amb:

 • Recursos inservibles (subproductes, residus).
 • Recursos perduts (calor).
 • Recursos compartibles (magatzems i logística).
 • Recursos no utilitzats (aigua de pluja).
 • Un projecte de simbiosi industrial s’implementa amb l’ajuda d’un facilitador que identifiqui oportunitats i ajudi a posar-les en marxa, recopilant i gestionant dades d’indústries per tal de trobar sinergies i crear beneficis econòmics i un valor afegit en les empreses.

A més, en aquests projectes és indispensable que hi hagi:

 • Formació comuna entre tots els actors involucrats.
 • Coneixement tècnic.
 • Informació disponible i accessible.
 • Coordinació entre els municipis.

Símbiosy, per tant, facilita i impulsa les empreses a col·laborar per maximitzar l’ús de recursos, identificar possibles sinergies entre indústries i fer una transició cap a les energies renovables, a través d’un servei d’acompanyament en els projectes que es desenvolupen arreu del territori, proveint-los de les eines, formació i col·laboració.

En aquest sentit, i per tal d’identificar aquestes sinergies entre les diverses organitzacions d’un territori, Símbiosy impulsa i facilita eines i iniciatives com ara una plataforma digital que permet gestionar les dades de consum de recursos i les dades de producció de residus/restes de les empreses. 

D’aquesta manera, la plataforma permet identificar les potencials oportunitats amb alt valor afegit entre les empreses a través dels recursos malgastats.

 • Programes de formació als equips i les persones i involucrades en els projectes.
 • Borsa d’especialistes.
 • Borsa de subproductes i matèries primeres.
 • Disseny d’estratègies i plans.
Àmbits d'intervenció
Espais d'activitat econòmica

Resulta fonamental garantir la disponibilitat d’espais adequats per a les diverses activitats econòmiques, en un context de descarbonització i digitalització, facilitant la reconversió d’espais actualment existents i promovent nous espais, garantint-ne la sostenibilitat, una distribució territorial harmònica i l’equilibri amb altres usos.

Clústers, xarxes i territori

En un context empresarial d’organitzacions de mida reduïda, cal potenciar instruments de col·laboració, de caràcter formal o informal, que els permetin superar les barreres d’entrada que dificulten les activitats d’internacionalització, i la innovació, o proporcionar una adequada formació de les persones que hi treballen.

Economia circular i model de consum

És primordial establir un canvi del sistema econòmic actual basat en el consum dels recursos naturals i l’augment de les desigualtats socials, cap a un model més just i sostenible. Cal impulsar un model de desenvolupament que respecti el territori i fomenti l’ocupació de qualitat, mitjançant l’impuls de l’economia circular, la simbiosi industrial i un consum basat en productes sostenibles i de proximitat.

Líders del projecte
Contacte

simbiosy@simbiosy.com

Símbiosy

c/ Ramon Turró 100-104, 4 - 1

Barcelona (08005)

932 21 86 87