Vés al contingut

LIFE Nimbus

Imatge Nimbus
Acadèmia
Sector públic
Sector privat
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

El projecte LIFE Nimbus busca impulsar l’economia circular en el transport públic a través de la conversió de fangs de depuradora en combustible per als busos. L’objectiu és transformar una tradicional planta depuradora d’aigües residuals en una ecofactoria, és a dir, en una instal·lació que generi recursos de valor. 

Descripció del projecte

LIFE Nimbus (de l’anglès non-impact bus) és un projecte cofinançat pels fons europeus que convertirà l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) del Baix Llobregat en una ecofactoria, generant biogàs a partir de llots d’aigües residuals. Així mateix, farà servir les tecnologies de l’energia al gas per convertir els excedents d’energia renovable en gas. D’aquesta manera, i en combinar totes dues coses, es generarà biometà, un combustible renovable i sostenible. 

En aquest sentit, a l’EDAR del Baix Llobregat es dissenyarà, es construirà i s’operarà una planta de demostració de metanació biològica. El biometà, produït a partir dels fangs de la depuradora, s’utilitzarà com a combustible a l’autobús. D’aquesta manera, es podrà obrir una nova via que impulsi el transport verd i la descarbonització de l’economia. 

Gràcies a la col·laboració entre els sectors privat i públic es pretén demostrar la viabilitat econòmica i la capacitat tècnica de la tecnologia power-to-gas: la conversió d’energia elèctrica en gas a través de processos biològics per produir biometà, amb l’objectiu final d’emmagatzemar els excedents provinents de les energies renovables. 

Els principals resultats esperats són: 

  • A través de l’ús de biometà com a combustible, assolir la reducció de la petjada de carboni d’un autobús en més del 85 % 

  • Incrementar gairebé en un 70 % l’energia obtinguda a partir del biogàs, gràcies a l’emmagatzematge de renovables a través de la metanació biològica. 

Resultats secundaris: 

  • Producció de 4 Nm3/h de biometà mitjançant metanació de biogàs biològic, que alimentarà un bus públic que podrà recórrer 48.000 km amb biocombustible renovable. 

  • Una disminució del 9 % de les emissions de CO2 a la línia d’autobús on es provarà el bus alimentat amb biometà. 

  • Desenvolupament d’un model de negoci del biometà en el cas d’estudi de l’EDAR del Baix Llobregat. 

  • Desenvolupament d’un pla de replicació i d’un pla de negoci. 

Àmbits d'intervenció
Recursos hídrics

Cal impulsar un canvi en la gestió integral de l’aigua a la regió metropolitana de Barcelona per fer front a la falta de recursos hídrics locals i als episodis de sequera. Concretament, és necessari fomentar l’augment de l’ús d’aigua regenerada i de fonts alternatives (a escala industrial, agrícola i residencial), i assolir una major eficiència en el consum.

Mobilitat sostenible

El transport de persones i mercaderies és una de les principals fonts d’emissions de gasos amb efecte hivernacle i altres contaminants de les ciutats. És imprescindible, per tant, impulsar un canvi en l’actual model de mobilitat —que té una forta dependència dels combustibles fòssils— cap a l’ecomobilitat, acompanyat d’un ús més racional de les grans infraestructures.

Indústria de la mobilitat

El món està canviant cap a una realitat més digital i sostenible, i la mobilitat ha d’anar per aquest camí. La indústria de la mobilitat ha de sumar-se als canvis en els patrons de consum i reconvertir-se per assegurar desplaçaments més sostenibles, intel·ligents i eficients.

Contacte

Contacte

AGBAR – Aigües de Barcelona

Passeig de la Zona Franca, 48

Barcelona (08038)