Vés al contingut

Erasmus+ DIGI-SOC

Imatge DIGI-SOC
Acadèmia
Sector públic
Sector privat
Altres
Inactiu
Objectius del projecte

Els tres objectius principals de l’Erasmus+ DIGI-SOC es poden resumir de la següent manera:

  1. Desenvolupar mètodes curriculars innovadors que promoguin una mentalitat emprenedora transversal (és a dir, no només d’un àmbit acadèmic), treballant reptes socials i econòmics, en col·laboració amb agents del territori.
  2. Expandir les competències digitals que tinguin una aplicació pràctica en el desenvolupament de les habilitats requerides per fomentar aquesta mentalitat emprenedora, incorporant-ho als models curriculars.
  3. Treballar en un marc transnacional en el qual participants de diversos estats europeus aprenen entre ells, lligat a les seves bones pràctiques i considerant reptes comuns europeus.
Descripció del projecte

El projecte busca traslladar aquesta cooperació transnacional en materials curriculars d’alt valor afegit que treballin sobre la mentalitat emprenedora i les competències digitals per tal de fer front als reptes socials. En aquesta direcció, el projecte incorpora les següents activitats: mapeig de les habilitats lligades a les competències de mentalitat emprenedora i digital, identificació i disseny de materials curriculars nous (o millorats), suport a projectes d’estudiants de diversos països europeus que els ajudi a millorar les seves habilitats i competències en aquests àmbits, treball sobre reptes locals amb la visió/col·laboració d’entitats del territori i elaboració d’un manual pedagògic que contempli aquest marc conceptual.

El projecte està liderat per la Universitat d’Economia de Katowice (Polònia) i inclou com a socis, a més de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Bolonya (Itàlia), la Universitat de Lausana (Suïssa), la Universitat Tècnica de Kosice (Eslovàquia), la Universitat de Centre Suècia (Suècia), l’Institut Universitari de Lisboa (Portugal), la Universitat d’Economia de Bratislava (Eslovàquia), la Universitat de Ciències Aplicades de Tampere (Finlàndia) i l’Institut Nacional de Recerca de l’Agricultura, l’Alimentació i el Medi Ambient (França).

Àmbits d'intervenció
Educació i formació

Cal emprendre accions per actualitzar i posar al dia la formació de manera que aquesta estigui també orientada a les necessitats del mercat de treball, actuant principalment en l’expansió de la formació professional i la formació continuada, així com impulsant l’increment de demanda dels ensenyaments STEM, especialment, entre les dones.

Transferència tecnològica

La millora de la transferència del coneixement generat pel sistema d’universitats i recerca a les empreses, actualment un dels punts febles del sistema d’innovació a la regió metropolitana de Barcelona, s’ha de perseguir potenciant el sistema de centres tecnològics i l’intercanvi de coneixement entre tots els actors de l’ecosistema de la innovació.

Formació i educació

El nivell formatiu i les competències adquirides han de permetre superar les barreres per accedir o progressar en el mercat laboral. En aquest sentit, cal incidir especialment en la reducció de l’abandonament escolar prematur o en l’aprenentatge al llarg de la vida, tant l’especialitzat com l’enfocat a competències generals (com ara el domini d’idiomes o les competències TIC).

Gestió del talent

La centralitat del talent en l’impuls d’un teixit productiu innovador i que proporcioni nivells salarials mitjans i alts fa que calgui posar molt d’èmfasi en la seva potenciació i retenció. L’atracció de talent és el complement que ha de contribuir a cobrir necessitats no satisfetes amb el talent local, i requereix un esforç important de coordinació i simplificació de certs processos.

Líders del projecte
Contacte

Facultat d'Economia i Empresa UAB
slipi.economia.empresa@uab.cat
Plaça Cívica
Bellaterra (08193)