Vés al contingut

InnoHEIs

Imatge InnoHEIs
Acadèmia
Sector públic
Sector privat
Altres
Inactiu
Objectius del projecte

InnoHEIs té com a objectiu ampliar el paper de les universitats i la seva infraestructura de recerca i innovació com a agents clau per al desenvolupament de la innovació regional.

Descripció del projecte

És ben conegut que afavorir l’emprenedoria i la creativitat aporta molts beneficis a les institucions d’educació superior (HEI, per les sigles en anglès) i a les regions properes. El projecte InnoHEIs aborda el repte de millorar el paper de les HEI i les seves infraestructures de recerca i innovació (RII) com a facilitadores del procés de descobriment de les opcions d’emprenedoria, que és un procés de baix cap a dalt, inclusiu i interactiu. En aquest procés es permet als participants de diversos entorns (polític, empresarial, acadèmic, etc.) descobrir possibles noves activitats i oportunitats que sorgeixen gràcies a aquesta interacció. Així, l’objectiu és impulsar les col·laboracions existents en el marc de la infraestructura de les universitats, per enfortir el rol d’aquestes i donar solucions a reptes econòmics i socials del territori.

En el projecte també hi participen 10 socis addicionals a la Universitat Autònoma de Barcelona, procedents de França, Països Baixos, Finlàndia, Suècia, Polònia i Lituània, i està liderat per la Universitat de Ciències Aplicades de Hanze (Groningen, Països Baixos).

Àmbits d'intervenció
Educació i formació

Cal emprendre accions per actualitzar i posar al dia la formació de manera que aquesta estigui també orientada a les necessitats del mercat de treball, actuant principalment en l’expansió de la formació professional i la formació continuada, així com impulsant l’increment de demanda dels ensenyaments STEM, especialment, entre les dones.

Transferència tecnològica

La millora de la transferència del coneixement generat pel sistema d’universitats i recerca a les empreses, actualment un dels punts febles del sistema d’innovació a la regió metropolitana de Barcelona, s’ha de perseguir potenciant el sistema de centres tecnològics i l’intercanvi de coneixement entre tots els actors de l’ecosistema de la innovació.

Formació i educació

El nivell formatiu i les competències adquirides han de permetre superar les barreres per accedir o progressar en el mercat laboral. En aquest sentit, cal incidir especialment en la reducció de l’abandonament escolar prematur o en l’aprenentatge al llarg de la vida, tant l’especialitzat com l’enfocat a competències generals (com ara el domini d’idiomes o les competències TIC).

Gestió del talent

La centralitat del talent en l’impuls d’un teixit productiu innovador i que proporcioni nivells salarials mitjans i alts fa que calgui posar molt d’èmfasi en la seva potenciació i retenció. L’atracció de talent és el complement que ha de contribuir a cobrir necessitats no satisfetes amb el talent local, i requereix un esforç important de coordinació i simplificació de certs processos.

Líders del projecte
Contacte

Facultat d'Economia i Empresa
slipi.economia.empresa@uab.cat
Plaça Cívica
Bellaterra (08193)