Vés al contingut

Lloguem! Yes We Rent!

Tríptic Lloguem! Yes we rent
Acadèmia
Sector públic
Sector privat
Organitzacions ciutadanes
Municipi
Actiu
Objectius del projecte

Aprofitar propietats privades buides per crear un sistema cooperatiu d’habitatge assequible.

Aquest és l’objectiu que pretén assolir el projecte Lloguem! Yes, We Rent!, mitjançant la generació d’un estoc d’habitatges assequibles dirigits a famílies amb rendes baixes i mitjanes, fent ús de propietats buides i fora del mercat. Amb l’oferta d’un lloguer garantit i suport financer i organitzatiu per renovar les seves propietats, el projecte incentiva que els propietaris amb por del risc de posar el seu habitatge en lloguer puguin llogar la seva propietat per sota dels preus de mercat.

 

Descripció del projecte

El projecte vol abordar un doble repte: persones sense llar i llars sense persones.

El mercat d’habitatge de Mataró es caracteritza per la desregulació, un gran sector d’habitatge ocupat pels propietaris (75 %) i un sector d’habitatge social (248 unitats) totalment desproporcionat per a la demanda (1.400 famílies en llista d’espera). L’habitatge de lloguer, que representa el 19 % del mercat, és poc flexible i els preus, molt volàtils.

Les condicions actuals del mercat de lloguer no ofereixen condicions per a l’emancipació de famílies joves i menys acomodades. Espanya és el país on els fills s’independitzen més tard, al voltant dels 30 anys. Comprar un pis com a única alternativa pot comportar una altra crisi de deute en el segment subprime. En aquest context, mentre la ciutat avança de manera inestable cap a una nova crisi d’accessibilitat econòmica, és probable que es produeixi un increment dels lloguers i dels desnonaments, i el nombre de persones en risc de pobresa creixi.

Lloguem! Yes, We Rent connecta dues àrees estratègiques del pla urbà estratègic de Mataró del 2022: 1) l’accessibilitat a l’habitatge i 2) l’especialització de ciutat intel·ligent com a “ciutat cooperativa”.

1. En el marc del pla de l’habitatge, s’ha creat un “banc d’habitatges” per incentivar els propietaris d’immobles buits a introduir aquests immobles al programa d’habitatge social. Segueix la lògica d’un model institucional diferent i en major escala: proporcionar garanties als propietaris que cedeixin temporalment els seus habitatges a la ciutat per un lloguer inferior al mercat a canvi de garanties. En cooperació amb la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament també ofereix subvencions per a la rehabilitació dels pisos i un programa d’inspecció d'habitatges buits, mitjançant l’aplicació del decret municipal que permet multar els propietaris de pisos estructuralment buits.

 

2. L’Ajuntament ha elaborat, juntament amb la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró, un programa per al desenvolupament d’una economia social i ha establert una incubadora d’empreses socials. Unir esforços en el sector de l’habitatge i el de l’economia social sembla una opció lògica per desenvolupar l’ecosistema d’economia social de la ciutat i per utilitzar el potencial de les cooperatives per fomentar l’habitatge assequible.

Àmbits d'intervenció
Inclusió residencial

L’accés i la permanència de les persones en situació de vulnerabilitat en un habitatge en condicions és fonamental com a base per al seu projecte de vida. Disposar d’un lloc on viure és la clau per accedir a altres drets, com el dret al treball, i per començar una trajectòria que allunyi les persones dels riscos de l’exclusió social.

Cost de l’habitatge

Les actuacions per reduir el cost de l’habitatge de lloguer a través d’instruments de finançament, de regulació i d’estabilització de preus, especialment en àrees de demanda forta i acreditada, són mesures per transformar el mercat de l’habitatge i fer-ne créixer el valor públic.