Vés al contingut

Vilaveïna, les cures en comunitat

Vilaveïna, les cures en comunitat
Acadèmia
Sector públic
Organitzacions ciutadanes
Barri
Actiu
Objectius del projecte

Impulsar un canvi en la manera de concebre la cura a Barcelona, tant del sector professional com de l’activitat domèstica, per tal d’esdevenir una tasca més compartida amb la comunitat. Es planteja fer-ho en el marc de la transformació del model sociosanitari i dels serveis d’atenció social i relació comunitària, que seran més propers, comunitaris, personalitzats i amb corresponsabilitat.

 

Descripció del projecte

Vila Veïna és una iniciativa municipal per abordar les cures en unitats territorials petites, en què els equips professionals especialitzats, les persones que reben atenció i la ciutadania formin part d’una xarxa comunitària i corresponsable del benestar col·lectiu. Així, doncs, és un projecte pioner que s’adreça a tota la ciutadania, però en especial a les persones que necessiten més acompanyament (infants i persones grans) i les persones que les cuiden.

El desplegament de Vila Veïna a la ciutat forma part d’una transformació de model sociosanitari, en què es prioritza la proximitat, corresponsabilitat i personalització de l’atenció. Cada Vila Veïna és una comunitat territorial d’entre 10.000 i 30.000 habitants en què es comparteixen tots els serveis i recursos sociosanitaris de la zona, amb l’objectiu que tothom pugui accedir-hi fàcilment i que es trobin a prop de casa. Compta amb un punt de referència de la xarxa de cures al qual tota persona amb necessitats d’atenció es pot adreçar per rebre orientació sobre els recursos municipals, associatius i comunitaris als quals té accés. L’objectiu és que aquest espai agrupi tots els serveis disponibles i que doni una resposta coordinada i integral, per:

  • Facilitar l’accés a la informació i atenció individual sobre recursos i serveis d’atenció.
  • Esdevenir un espai de trobada per a famílies i persones cuidadores.
  • Organitzar tallers, xerrades i altres activitats de cura de la salut.
  • Coordinar grups de suport i acompanyament.
  • Facilitar espais respir i de canguratge.
  • Oferir assessorament legal per a la contractació de persones cuidadores.
  • Brindar suport a projectes sobre com tenir cura d’altres persones de manera col·lectiva.

El projecte arrenca l’octubre del 2021 en quatre barris de la ciutat: Vilapicina i la Torre Llobeta, Congrés-Indians, Provençals del Poblenou i la Marina. El setembre del 2022 el projecte s’amplia i incorpora sis nous territoris: La Maternitat i Sant Ramon, la Vila de Gràcia, el Gòtic, Sant Gervasi de Cassoles, el Carmel i la Trinitat Vella. A finals del 2022 s’amplia i arriba a 16 Vila Veïnes en funcionament que donaran servei a unes 320.000 persones. I preveu el desplegament del projecte a tota la ciutat.

 

Àmbits d'intervenció
Formació i educació

El nivell formatiu i les competències adquirides han de permetre superar les barreres per accedir o progressar en el mercat laboral. En aquest sentit, cal incidir especialment en la reducció de l’abandonament escolar prematur o en l’aprenentatge al llarg de la vida, tant l’especialitzat com l’enfocat a competències generals (com ara el domini d’idiomes o les competències TIC).

Tercer sector i cures

L’adequat funcionament del sistema productiu reclama trobar solucions adients en l’atenció i les cures, en particular, a les persones més dependents. Cal reduir els biaixos salarials i de gènere en l’ocupació d’aquests sectors, alhora que s’ha de refermar l’aposta pel tercer sector com a actor rellevant en la prestació de serveis a les persones, i com a factor cohesionador i generador de capital social.

Drets socials i convivència

A més dels aspectes de caire més material, cal tenir en compte la incidència sobre el progrés personal de tots aquells factors que poden contribuir a assolir l’autonomia, el desenvolupament i la integració social satisfactòria de les persones vulnerables.

Equipaments i “efecte barri”

El lloc on es neix i on es viu marca molt clarament les possibilitats de desenvolupament de les persones. Les actuacions de millora de l’entorn, tant en termes físics com socials, són una peça essencial per a un major equilibri territorial i per oferir oportunitats de progrés per a tothom.

Contacte

vilaveina@bcn.cat
93 413 26 03

Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona
Plaça Sant Miquel, 3-5 
Barcelona (08002)