Vés al contingut

Llars eficients (Cultures energètiques)

Imatge projecte Llars eficients
Sector públic
Sector privat
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

Pot la sensibilització sobre l’ús eficient de l’energia ser un factor d’estalvi de les llars? 

El projecte formatiu Cultures energètiques està adreçat a les persones (propietàries o inquilines) que viuen en edificis residencials per millorar la cultura energètica en l’àmbit domèstic amb l’objectiu de generar un aprenentatge en hàbits energètics que permetin apropar-nos als objectius de descarbonització de les llars i la millora de les condicions de vida de les persones, a través de l’optimització del seu consum i la millora del confort. 

Descripció del projecte

Per tal de sensibilitzar sobre l’ús eficient de l’energia, el programa promou accions comunitàries eficaces en relació amb la gestió energètica per assolir reduccions significatives en emissions de carboni sense afectar el confort ni les activitats, que afavoreixen l’enfortiment de la cooperació entre el veïnat i la cohesió de les comunitats. 

Els objectius específics del programa són: 

 1. Donar resposta a les barreres socials existents per a la rehabilitació d’edificis residencials. 

 1. Crear una consciència social que motivi a realitzar rehabilitacions energètiques d’edificis. 

 1. Definir plans d’acció per evolucionar cap a pràctiques eficients a les llars. 

 1. Facilitar eines de gestió comunitària en el desenvolupament de mesures integrals dels edificis. 

Per aconseguir-ho es desenvolupen les següents eines amb la comunitat: 

 • Cursos formatius en comunitats veïnals: sessions de treball grupals en equipaments de barri. 

 • Plataforma interactiva d’aprenentatge individual i personalitzat. 

 • Estudi i seguiment de l’espai físic, les pràctiques i els consums energètics de les llars. 

 • Itinerari d’interpretació de l’edifici. 

 • Catàleg de solucions tècniques òptimes personalitzades. 

 • Identificació d’instruments per facilitar l’èxit en futurs processos. 

Dos projectes pilot a destacar dins del programa: 

 1. Vilawatt – Innovative local public-private-citizen partnership for energy governance, un projecte de transició energètica finançat pel programa europeu Urban Innovative Actions (UIA) a Viladecans. Es va dur a terme un programa formatiu adreçat a les comunitats veïnals, amb l’objectiu d’identificar i impulsar desencadenants que motivin un procés d’aprenentatge individual i col·lectiu que contribuïssin al canvi d’hàbits en la gestió de l’energia als edificis residencials, així com en la promoció de renovacions energètiques profundes, per tal d’impactar positivament en l’optimització del consum final i en la millora del confort. 

 1. Desenvolupament del Programa Llar eficient a l’Hospitalet de Llobregat, amb finançament de l’Ajuntament de l’Hospitalet i del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. Consisteix en l’acompanyament a les comunitats de Ciutat Comtal i de Pubilla Cases amb l’objectiu d’entendre les subvencions actuals dels fons NextGeneration per promoure rehabilitacions energètiques, a més de millorar la cultura energètica de la ciutadania

Àmbits d'intervenció
Recursos energètics

La transició energètica és un procés clau i que s’ha de donar de manera progressiva i democràtica per tal de reduir les emissions de GEH i, per tant, mitigar els efectes del canvi climàtic. En aquest sentit, cal avançar cap a la substitució de l’energia d’origen fòssil per energia local i renovable, la disminució del consum, l’augment de l’eficiència i l’autoproducció.

Economia circular i model de consum

És primordial establir un canvi del sistema econòmic actual basat en el consum dels recursos naturals i l’augment de les desigualtats socials, cap a un model més just i sostenible. Cal impulsar un model de desenvolupament que respecti el territori i fomenti l’ocupació de qualitat, mitjançant l’impuls de l’economia circular, la simbiosi industrial i un consum basat en productes sostenibles i de proximitat.

Drets socials i convivència

A més dels aspectes de caire més material, cal tenir en compte la incidència sobre el progrés personal de tots aquells factors que poden contribuir a assolir l’autonomia, el desenvolupament i la integració social satisfactòria de les persones vulnerables.

Cost dels subministraments

Els diners que la llar destina a les despeses d’aigua, energia, gas i internet són un dels components de la sobrecàrrega que guanyen pes. Mitjançant la promoció de noves formes de provisió més democràtiques, la participació social en la gestió, les ajudes per garantir l’accés i la millora de l’eficiència de l’habitatge es busca reduir la despesa de la llar en subministraments essencials.

Ingressos de les llars

Amb l’objectiu de tancar la bretxa entre oferta i demanda, és fonamental incidir sobre la capacitat econòmica de les llars a través d’una política activa d’ocupació, la millora dels salaris i rendes complementàries, així com l’increment de subvencions i ajudes al lloguer i els subministraments per als col·lectius en risc d’exclusió social.

Rehabilitació d’habitatges i edificis

L’aprofitament del parc d’habitatge existent a la ciutat consolidada i la seva mobilització al parc d’habitatge assequible requereix processos de rehabilitació energètica, adaptació climàtica i adequació morfològica dels habitatges i edificis. Aquesta onada de rehabilitació pot millorar l’eficiència en l’ús de l’habitatge i, en conseqüència, reduir les despeses de la llar.

Líders del projecte
Contacte

llareficient@ciclica.eu
Centre de Recerca i Transferència Tecnològica de l’Escola d’Arquitectura del Vallès
Mòdul 15-16 Carrer Pere Serra 1-15
Sant Cugat del Vallès (08173)
93 405 4315