Vés al contingut

SmartMed: Turisme intel·ligent

SmartMED Turisme intel·ligent
Sector públic
Sector privat
Organitzacions ciutadanes
Supramunicipal
Inactiu
Objectius del projecte

El projecte SmartMed vol contribuir al desenvolupament de destinacions turístiques intel·ligents a la regió del Mediterrani, per tal que siguin més sostenibles i distribuïdes en el territori.

Descripció del projecte

El projecte SmartMed s’emmarca en el programa europeu Interreg Mediterranean, que té com a objectiu reduir les desigualtats existents entre les diverses regions europees en termes de desenvolupament socioeconòmic i de sostenibilitat ambiental. Aquest projecte, que compta amb el lideratge del Ministeri de Turisme de la República de Croàcia i la participació de 12 socis europeus (provinents de Croàcia, Eslovènia, Espanya, França, Grècia, Itàlia, Montenegro i Portugal), busca augmentar l’atractiu i la competitivitat de les destinacions mediterrànies en el mercat turístic global mitjançant el desenvolupament intel·ligent, inclusiu i sostenible.

En els darrers anys, la vinculació del sector turístic amb la tecnologia s’ha anat reforçant de manera clara, tant des del punt de vista de l’oferta (amb l’aparició de destinacions smart) com de la demanda, amb l’arribada creixent de turistes smart. Tot i així, moltes de les destinacions urbanes es troben amb problemes relacionats amb la manca d’informació i d’estadístiques per analitzar l’impacte del sector turístic, i amb la massificació de determinades àrees turístiques. És per això que el projecte SmartMed pretén impulsar models turístics basats en l’experiència turística de cadascuna de les destinacions participants, per tal d’adaptar els serveis oferts a les necessitats reals dels turistes que hi viatgin i a la realitat concreta de cada ciutat.

L’AMB vol enfocar aquest projecte com una oportunitat per dissenyar i implementar un sistema d’informació i de recollida de dades del sector turístic que permeti convertir l’àrea metropolitana de Barcelona en una destinació turística intel·ligent (DTI).

Amb la finalització d’aquest projecte europeu, i amb l’experiència adquirida, s’obren noves vies de col·laboració en altres projectes per impulsar el turisme a escala metropolitana.

Àmbits d'intervenció
Clústers, xarxes i territori

En un context empresarial d’organitzacions de mida reduïda, cal potenciar instruments de col·laboració, de caràcter formal o informal, que els permetin superar les barreres d’entrada que dificulten les activitats d’internacionalització, i la innovació, o proporcionar una adequada formació de les persones que hi treballen.

Sectors tractors

Els sectors més intensius en treball i, per tant, amb alta capacitat per generar ocupació, reclamen una atenció específica de cara a assegurar unes condicions laborals que garanteixin increments de la productivitat. Alhora, cal identificar nous sectors generadors d’ocupació i plantejar propostes d’arrelament i acceleració del seu desenvolupament.

Contacte

Àrea Metropolitana de Barcelona – Agència de Desenvolupament Econòmic

Carrer 60, núm. 19. Planta Baixa. Zona Franca
Barcelona (08040)
930 333 555