Vés al contingut

Xarxa d'Emprenedoria Universitària

Imatge Xarxa d'emprenedoria universitària
Acadèmia
Sector privat
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

La Xarxa d’Emprenedoria Universitària (XEU) té com a objectiu coordinar accions d’emprenedoria i detecció de talent emprenedor per a la creació de vocacions empresarials en la comunitat universitària.

Descripció del projecte

L’objectiu de la XEU era —i és— organitzar, de manera coordinada, accions de foment de l’emprenedoria, de detecció del talent emprenedor i de suport a les iniciatives emprenedores sorgides de les universitats. L’any 2011, en un context d’ecosistema emprenedor encara poc madur, les accions de la XEU van impactar en més de 10.000 alumnes.

La XEU incorpora de manera més explícita els següents objectius:

  1. Posar en valor i fer visible la tasca de les universitats que es duu a terme des de les universitats en relació amb l’emprenedoria i la transferència de tecnologia i coneixement.
  2. Promoure accions de foment de l’emprenedoria coordinades entre les diverses universitats del sistema català, tot racionalitzant recursos, evitant duplicitats, sistematitzant iniciatives i enfortint les unitats de suport.
  3. Col·laborar amb l’ecosistema emprenedor en la dotació de recursos complementaris de sensibilització, formació i d’acompanyament, millorant les competències clau en matèria d’emprenedoria de la comunitat universitària.
  4. Fomentar l’establiment de vincles territorials, a partir de l’enfortiment de la connexió entre les universitats, i les universitats i les empreses, tot facilitant un espai de trobada i de compartició de bones pràctiques entre les universitats que, alhora, actuï de palanca per a la generació de noves iniciatives.
  5. Multiplicar el coneixement en matèria d’emprenedoria, a partir de la identificació dels factors crítics que afecten la iniciativa emprenedora, a través de la recerca en emprenedoria desenvolupada a les universitats.

Els darrers anys, amb diferents intensitats i sense finançament explícit, la XEU ha anat participant de diverses iniciatives, com ara l’On Campus de The Collider, entre d’altres.

Actualment en formen part la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Ramon Llull, la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, la Universitat Internacional de Catalunya i la Universitat Abat Oliba-CEU.

Àmbits d'intervenció
Educació i formació

Cal emprendre accions per actualitzar i posar al dia la formació de manera que aquesta estigui també orientada a les necessitats del mercat de treball, actuant principalment en l’expansió de la formació professional i la formació continuada, així com impulsant l’increment de demanda dels ensenyaments STEM, especialment, entre les dones.

Transferència tecnològica

La millora de la transferència del coneixement generat pel sistema d’universitats i recerca a les empreses, actualment un dels punts febles del sistema d’innovació a la regió metropolitana de Barcelona, s’ha de perseguir potenciant el sistema de centres tecnològics i l’intercanvi de coneixement entre tots els actors de l’ecosistema de la innovació.

Clústers, xarxes i territori

En un context empresarial d’organitzacions de mida reduïda, cal potenciar instruments de col·laboració, de caràcter formal o informal, que els permetin superar les barreres d’entrada que dificulten les activitats d’internacionalització, i la innovació, o proporcionar una adequada formació de les persones que hi treballen.

Formació i educació

El nivell formatiu i les competències adquirides han de permetre superar les barreres per accedir o progressar en el mercat laboral. En aquest sentit, cal incidir especialment en la reducció de l’abandonament escolar prematur o en l’aprenentatge al llarg de la vida, tant l’especialitzat com l’enfocat a competències generals (com ara el domini d’idiomes o les competències TIC).

Gestió del talent

La centralitat del talent en l’impuls d’un teixit productiu innovador i que proporcioni nivells salarials mitjans i alts fa que calgui posar molt d’èmfasi en la seva potenciació i retenció. L’atracció de talent és el complement que ha de contribuir a cobrir necessitats no satisfetes amb el talent local, i requereix un esforç important de coordinació i simplificació de certs processos.