Xarxa d'Emprenedoria Universitària

Imatge Xarxa d'emprenedoria universitària
Acadèmia
Sector públic
Sector privat
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

El projecte té com a objectiu:

  • Posar en valor i fer visible la tasca que es duu a terme des de les universitats en relació a l’emprenedoria i la transferència de tecnologia i coneixement.
  • Promoure accions de foment de l’emprenedoria coordinades entre les diferents universitats del sistema català, tot racionalitzant recursos, evitant duplicitats, sistematitzant iniciatives i enfortint les unitats de suport.
  • Col·laborar amb l’ecosistema emprenedor en la dotació de recursos complementaris de sensibilització, formació i d’acompanyament, millorant les competències clau en matèria d’emprenedoria de la comunitat universitària.
  • Fomentar l’establiment de vincles territorials, a partir de l’enfortiment de la connexió entre les universitats i les universitats i les empreses, tot facilitant un espai de trobada i de compartició de bones pràctiques entre les universitats, que a l’hora actuï de palanca per a la generació de noves iniciatives.
  • Multiplicar el coneixement en matèria d’emprenedoria, a partir de la identificació dels factors crítics que afecten a la iniciativa emprenedora, a través de la recerca en emprenedoria desenvolupada a les universitats.
Descripció del projecte

La Xarxa d’Emprenedoria Universitària (XEU) va néixer l’any 2010 gràcies al suport de l’aleshores Dept. de Treball de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu, en el marc de la convocatòria de Projectes Innovadors. Integrada aleshores per la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, l’objectiu de la XEU era –i és– organitzar, de manera coordinada, accions de foment de l’emprenedoria, de detecció del talent emprenedor i de suport a les iniciatives emprenedores sorgides de les universitat. L’any 2011, en un context d’ecosistema emprenedor encara poc madur, les accions de la XEU van impactar en més de 10.000 alumnes.

Els darrers anys, amb diferents intensitats i sense finançament explícit, la XEU ha anat participant de diverses iniciatives com l’On Campus de The Collider o el repositori de programes de suport a l’emprenedoria de la FCRI, o promovent accions com el concurs d’elevator pitch a la BIZBarcelona o el MOOC ‘The entrepreneur’s guide for beginners’. Sens dubte, cal estimular i dinamitzar noves trobades entre totes les universitats i trobar nous espais de treball coordinat per a l’impuls de les competències emprenedores.

Per això, a finals de l’any 2021 s’integren a la XEU les 3 universitats que manquen. Actualment en formen part la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Ramon Llull, la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, la Universitat Internacional de Catalunya i la Universitat Abat Oliba-CEU. En aquest nou marc, el 5 de maig de 2022 té lloc a Girona la I Mostra d’Emprenedoria Universitària. Neix amb l’ànim de ser una jornada referent en emprenedoria universitària i de fer palesa la disposició de treballar coordinadament.

Àmbits d'intervenció
Educació i formació

Cal emprendre accions per actualitzar i posar al dia la formació de manera que aquesta estigui també orientada a les necessitats del mercat de treball, actuant principalment en l’expansió de la formació professional i la formació continuada, així com impulsant l’increment de demanda dels ensenyaments STEM, especialment, entre les dones.

Líders del projecte
Altres participants
Contacte

startub@ub.edu

Xarxa d’Emprenedoria Universitària

Gran Via de les Corts Catalanes, 585

Barcelona (08007)