Vés al contingut

MANIFESTA 15 Barcelona (2024), la biennal nòmada europea  

Imatge MANIFESTA
Sector públic
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

Manifesta pretén crear una interfície entre els debats artístics i intel·lectuals internacionals predominants i les qualitats i idiosincràsies específiques d’un lloc determinat. 

Descripció del projecte

Manifesta va sorgir als inicis dels anys noranta com a resposta als canvis polítics, econòmics i socials sorgits al final de la Guerra Freda, amb la finalitat de cercar una millor integració europea

Des d’aquell moment, Manifesta és una plataforma itinerant centrada en el diàleg entre art i societat a Europa. Cada biennal de Manifesta reflexiona i investiga sobre els desenvolupaments emergents de l’art i la cultura contemporanis a Europa. 

Aquest projecte comprèn una sèrie d’activitats que s’estenen en un període de dos o més anys: estudis, publicacions, reunions, debats i seminaris que culminen amb el programa final de tres mesos a la ciutat o regió d’acollida, que el 2024 serà Barcelona. 

Manifesta s’allunya deliberadament dels centres dominants de la producció artística i buscar un terreny fresc i fèrtil per crear una nova topografia cultural que inclogui la innovació, els espais de cures, la mediació i l’educació.  

La candidatura de Barcelona per acollir la biennal Manifesta s’ha presentat conjuntament per part dels següents municipis: Badalona, Barcelona, Cornellà, el Prat de Llobregat, Granollers, l’Hospitalet de Llobregat, Mataró, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet i Terrassa.  

 

Àmbits d'intervenció
Ecosistema cultural i talent creatiu

Les crisis dels darrers anys han debilitat molt el sector cultural. Per revitalitzar-lo, cal posar el focus en el teixit cultural, comunitari i associatiu de proximitat: els barris o els municipis. L’impuls del talent creatiu, la innovació en contingut i formats, la reducció de la precarietat laboral o l’efecte tractor que els grans equipaments tenen sobre el conjunt són algunes mesures que poden revertir la situació.

Governança i articulació territorial

Els projectes culturals supramunicipals i els sistemes d’itinerància contribueixen a una millor articulació territorial de la metròpoli, contraresten la centralitat de Barcelona i garanteixen una distribució territorial més equitativa de l’oferta cultural. La coordinació i el treball en xarxa dels agents culturals és fonamental per aconseguir una millor distribució de l’activitat cultural i alhora preservar la idiosincràsia dels municipis que integren la regió metropolitana.

Contacte

 

info@manifesta14.org 

Oficina Manifesta 14 Prishtina  
Palace of Youth and Sports 
Str Luan Haradinaj nr 35 
Prishtina (10 000) 
+ 31 (0) 20 672 14 35