MANIFESTA 15 Barcelona (2024), la biennal nòmada europea  

Imatge MANIFESTA
Sector públic
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

Manifesta pretén crear una interfície entre els debats artístics i intel·lectuals internacionals predominants i les qualitats i idiosincràsies específiques d'un lloc determinat.  

Descripció del projecte

Manifesta va sorgir als inicis dels anys 90, com a resposta als canvis polítics, econòmics i econòmics sorgits al final de la Guerra Freda, buscant una millor integració europea.   

Des d’aquell moment, Manifesta és una plataforma itinerant centrada en el diàleg entre art i societat a Europa. Cada biennal de Manifesta reflexiona i investiga sobre els desenvolupaments emergents de l'art i la cultura contemporanis a Europa

Aquest projecte comprèn una sèrie d'activitats que s'estenen en un període de dos o més anys: estudis, publicacions, reunions, debats i seminaris que culminen amb el programa final de tres mesos a la ciutat o regió d'acollida que el 2024 serà Barcelona.   

Manifesta s’allunya deliberadament dels centres dominants de la producció artística i buscar un terreny fresc i fèrtil per crear una nova topografia cultural, que inclogui la innovació, els espais de cures, la mediació i l’educació.  

La candidatura de Barcelona per acollir la biennal Manifesta s’ha presentat conjuntament pels següents municipis: Badalona, Barcelona, Cornellà, El Prat de Llobregat, Granollers, L’Hospitalet de Llobregat, Mataró, Sabadell, Sant Cugat, Santa Coloma de Gramenet i Terrassa.  

Àmbits d'intervenció
Ecosistema cultural i talent creatiu

Les crisis dels darrers anys han debilitat molt el sector cultural. Per revitalitzar-lo, cal posar el focus en el teixit cultural, comunitari i associatiu de proximitat: els barris o els municipis. L’impuls del talent creatiu, la innovació en contingut i formats, la reducció de la precarietat laboral o l’efecte tractor que els grans equipaments tenen sobre el conjunt són algunes mesures que poden revertir la situació.

Governança i articulació territorial

Els projectes culturals supramunicipals i els sistemes d’itinerància contribueixen a una millor articulació territorial de la metròpoli, contraresten la centralitat de Barcelona i garanteixen una distribució territorial més equitativa de l’oferta cultural. La coordinació i el treball en xarxa dels agents culturals és fonamental per aconseguir una millor distribució de l’activitat cultural i alhora preservar la idiosincràsia dels municipis que integren la regió metropolitana.

Contacte

 

info@manifesta14.org 

Oficina Manifesta 14 Prishtina  
Palace of Youth and Sports 
Str Luan Haradinaj nr 35 
Prishtina (10 000) 
+ 31 (0) 20 672 14 35