Vés al contingut

Transformació de les plantes baixes de Barcelona

Plantes baixes el Tinglado
Acadèmia
Sector privat
Organitzacions ciutadanes
Barri
Inactiu
Objectius del projecte

Analitzar, a partir d’indicadors i un procés participatiu, els efectes sobre les funcions i ús del sòl, el seu valor simbòlic i el valor de les activitats en planta baixa en dos territoris de centralitat a Barcelona. Es tracta de l’eix de Sant Pere Més Baix i l’eix de la Superilla de Sant Antoni, que recentment van passar per transformacions urbanístiques, el 2015 i el 2019, respectivament.

Descripció del projecte

La Transformació del paisatge urbà i les activitats socioeconòmiques en plantes baixes d’espais identitaris de Barcelona va ser un projecte d’investigació-acció que va tenir com a finalitat analitzar els processos de transformació entre el 2008 i el 2019 de les plantes baixes dels edificis, situats en diversos espais identitaris de la ciutat de Barcelona.

El projecte va permetre identificar possibles processos de transformació que amenacen el dret a la ciutat dels veïns i veïnes degut a fenòmens com ara la gentrificació productiva, la tematització de l’espai públic o el desplaçament simbòlic. Els espais escollits van ser el carrer de Sant Pere Més Baix i del Rec Comtal, i la Superilla de Sant Antoni (Eix Borrell des del carrer de Tamarit fins a l’avinguda del Paral·lel, inclòs el carrer del Parlament).

Mitjançant la definició i posterior aplicació d’una sèrie d’indicadors socioeconòmics, es van estudiar aspectes com ara l’activitat, la presència de comerç quotidià i de franquícies de multinacionals, el seu grau d’especialització i de concentració dels tipus d’activitats, o la volatilitat dels negocis.

D’altra banda, aquesta anàlisi quantitativa es va contrastar amb una sèrie d’activitats de caràcter participatiu, mapatges de la vida quotidiana i entrevistes deambulatòries en espais comunitaris de les zones d’exploració, adreçades als veïns i veïnes i comerciants dels casos d’estudi, que van servir per comprendre les relacions simbòliques, els usos que es fan de l’espai i el grau d’accés a les necessitats bàsiques i al comerç de proximitat. En aquestes activitats es va col·laborar amb associacions de veïnes dels barris de Sant Antoni i del barri Gòtic, entitats com el Casal de Barri Pou de la Figuera, el centre Calabria 66, l’Associació de Veïns de Sant Antoni, l’ONG Veí a Veí, la Caixa d’Eines i de Feines de Sant Pere i l’associació Sant Antoni Comerç, així com amb persones del veïnat a títol personal.

Resulta pertinent destacar la necessitat de promoure processos d’anàlisi transdisciplinaris que vinculin les eines tècniques de rigor quantitatiu contrastades amb la diagnosi participativa. Així queda reflectida la visió ciutadana i es fomenta el paradigma cientificociutadà a l’hora d’estudiar fenòmens complexos com la transformació urbana. I per això mateix el projecte es va dissenyar amb el focus del dret a la ciutat.
 

Àmbits d'intervenció
Usos del sòl i model urbà

En un context d’emergència climàtica, s’ha d’avançar cap a un model urbà que prioritzi el benestar ciutadà i la protecció de la biodiversitat. Les ciutats han d’adoptar un model resilient amb una ocupació del sòl que contempli la variable climàtica, amb barris equilibrats i connectats que fomentin distàncies curtes i l’ecomobilitat, i amb espais públics verds i de qualitat.

Equipaments i “efecte barri”

El lloc on es neix i on es viu marca molt clarament les possibilitats de desenvolupament de les persones. Les actuacions de millora de l’entorn, tant en termes físics com socials, són una peça essencial per a un major equilibri territorial i per oferir oportunitats de progrés per a tothom.

Líders del projecte
Contacte

info@eltinglado.org 
Col·lectiu d’Arquitectes El Tinglado