Vés al contingut

Cohabitar Transformador

Projecte Cohabitar Transforma
Sector privat
Organitzacions ciutadanes
Mitjans de comunicació
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

Impulsar l’estudi, el coneixement i la divulgació dels projectes d’habitatge cooperatiu mitjançant un catàleg i un documental. 

Projecte d’investigació-acció per donar a conèixer els projectes d’habitatge cooperatiu de l’Estat espanyol, mitjançant el rodatge d’un documental i l’edició d’un llibre-catàleg que recullin diversos projectes i testimonis de les comunitats que els habiten. Busca promoure aquest model alternatiu d’accés a l’habitatge, on el dret a aquest bé, el suport mutu o la vida comunitària siguin exemples dels valors que motiven els cohabitants. 

Descripció del projecte

En l’habitatge cooperatiu els seus habitants no són propietaris de manera directa dels habitatges, sinó que s’agrupen per tal de formar una entitat col·lectiva. Aquesta fórmula cooperativa facilita l’ús no especulatiu de l’habitatge, atès que les cooperativistes promotores són qui habitaran els habitatges. El model incentiva teixir aliances i construir una comunitat. Facilita l’accés a un bé de primera necessitat on existeixen serveis col·lectivitzats, es dissenyen espais compartits per al gaudi de tota la comunitat i es creen vincles estrets entre veïnes i famílies. 

Amb el projecte Cohabitar Transformador es vol difondre aquest model perquè sigui conegut per més gent, mostrant exemples existents, a través de la implicació de les comunitats com a protagonistes, des de la definició dels continguts i el rodatge del documental fins al seguiment de tot el procés. Les principals finalitats són: 

  1. Retratar la diversitat de maneres de conviure, la capacitat transformadora d’aquests projectes en la cohesió social, l’arrelament territorial, la flexibilitat, la sostenibilitat ambiental o la perspectiva de gènere. 

  1. Aplicar els principis d’investigació-acció, en diàleg amb els agents, aterrada en un llenguatge comú i que tracti temàtiques que afectin la vida de les persones. 

  1. Ampliar la feina feta per altres professionals sobre habitatge cooperatiu per despertar l’interès ciutadà i mostrar la realitat d’aquests projectes

  1. Visibilitzar altres formes d’arquitectura, professió que comparteixen les persones que formen part del Tinglado, centrant-se en la capacitat de transformació social i el caràcter sostenible en relació amb l’entorn, transmetent-ho de manera desjerarquitzada amb un llenguatge comprensible i permetent la difusió i divulgació amb llicències obertes. 

Alguns resultats esperats del projecte: 

  • Curtmetratge audiovisual de 30-40 minuts que posa el focus en la vida quotidiana de les persones que han decidit viure en el model d’habitatge cooperatiu. 

  • Llibre-catàleg com a eina d’aprenentatge per a curiosos i tècnics, i exemple de referència per desenvolupar futurs projectes. 

  • Accés als plànols dels edificis, la seva situació, fotografies o tècniques constructives, fins a aspectes rellevants des del punt de vista de la sostenibilitat ambiental, la inclusió de la perspectiva de gènere o el desenvolupament comunitari i de les tasques reproductives

Àmbits d'intervenció
Parc d’habitatge

Cal incrementar l’habitatge social i assequible a través d’accions de compra, rehabilitació, mobilització del parc existent i nova construcció, especialment destinat al règim de lloguer, qualificat de forma permanent i repartit de manera equilibrada en el territori per evitar fenòmens de segregació residencial.

Cost de l’habitatge

Les actuacions per reduir el cost de l’habitatge de lloguer a través d’instruments de finançament, de regulació i d’estabilització de preus, especialment en àrees de demanda forta i acreditada, són mesures per transformar el mercat de l’habitatge i fer-ne créixer el valor públic.

Impacte social

El paper de la cultura en la millora del benestar i la salut s’ha demostrat durant la pandèmia i ha contribuït a superar moments d’incertesa i aïllament social. Així mateix, la interacció de la cultura amb altres àmbits com ara l’educació, la salut, la sostenibilitat o el model alimentari pot contribuir a impulsar canvis i acostar-nos a un model de societat més justa, equitativa i sostenible.