Vés al contingut

Xarxa de microhubs

Xarxa de microhubs logo
Sector públic
Sector privat
Barri
Actiu
Objectius del projecte

Distribució de mercaderies d’última milla en bicicletes d’alta càrrega de capacitat, a través d'una xarxa de microhubs situats de manera estratègica dins del teixit urbà. 

Descripció del projecte

Cargobici té una xarxa de microhubs que estan distribuïts de manera estratègica dins de la ciutat. A més, s’encarrega de la gestió dels diversos processos de la distribució de la mercaderia, des de la recepció i el picking fins al lliurament a domicili, amb bicicletes d’alta càrrega de capacitat que suporten fins a 7 tones.  

El projecte té les següents característiques: 

  • La xarxa de microhubs permet disposar de l’estoc a prop del consumidor final.  
  • Els magatzems que formen aquesta xarxa són multimarca, digitalitzats i connectats mitjançant una app. 
  • L’app facilita la gestió de les comandes i el seguiment, i permet visibilitzar l'operativitat econòmica i ambiental que implica. 
  • Permet la distribució B2C, B2B, D2C i e-grocery.  
  • S’especialitza en la distribució dels productes HORECA (hotels, restaurants i cafeteries) i farmacèutics, entre d’altres. 
  • Les entregues es fan segons les necessitats horàries de cada client. 
  • Garanteix una reducció de més d’un 30 % del cost integral logístic. 
  • Facilita la distribució segons les necessitats horàries del destinatari final i beneficia la petita i mitjana empresa de barri.  
  • Permet reduir les emissions i ell tràfic logístic dins dels barris. 

Aposta per un model d’inserció sociolaboral que dona feina estable a persones en risc d’exclusió social. 

Àmbits d'intervenció
Responsabilitat social

L’assumpció per part del teixit empresarial de la importància d’unes bones condicions laborals i relacions amb els stakeholders i l’entorn per assolir major productivitat suposa incrementar el seu grau de compromís amb les persones que hi treballen i el territori en el qual operen, i obrir pas a l’adopció de pràctiques socialment responsables que han de ser degudament reconegudes i incentivades.

Multimodalitat i mobilitat activa

Per tal d’aconseguir una mobilitat més eficaç i saludable, és clau comptar amb una metròpoli vertebrada a través de xarxes de mobilitat activa —de vianants i de bicicletes—, d’intercanviadors i noves centralitats, juntament amb una àmplia i coordinada oferta de modes de transport sostenibles que permetin als ciutadans combinar diversos mitjans per fer els seus desplaçaments quotidians.

Distribució urbana de mercaderies

El fort increment que ha experimentat el comerç electrònic en els darrers anys ha constatat la necessitat de coordinar la distribució urbana de mercaderies optimitzant els desplaçaments, compactant les càrregues, ordenant la logística i fomentant l’ús de modes menys contaminants.

Distribució i comercialització

Els productes de proximitat solen tenir dificultats per arribar al mercat, fora del seu entorn més immediat. Per treure profit del potencial de mercat de la regió metropolitana de Barcelona, cal comptar amb canals de comercialització adequats i punts de venda que reconeguin i posin en valor la producció local. Aquests canals, a més, han d’apropar les persones productores a les consumidores.

Vulnerabilitat econòmica

La pobresa és el principal factor de vulnerabilitat en la nostra societat, així que cal incidir-hi de manera directa per ajudar les persones que es troben en aquesta situació, o en risc de caure-hi, utilitzant de manera eficient i efectiva instruments que els permetin disposar d’uns nivells suficients de renda a partir dels quals superar factors de dependència.

Equipaments i “efecte barri”

El lloc on es neix i on es viu marca molt clarament les possibilitats de desenvolupament de les persones. Les actuacions de millora de l’entorn, tant en termes físics com socials, són una peça essencial per a un major equilibri territorial i per oferir oportunitats de progrés per a tothom.

Líders del projecte
Contacte

Contacte

Cargobici 

Carrer de Pere IV, 520 

Barcelona (08019)