Vés al contingut

Suport a l’economia verda i circular

Imatge Suport Economia Verda i Circular
Sector públic
Sector privat
Supramunicipal
Actiu
Objectius del projecte

El projecte Suport a l’economia verda i circular vol fomentar l’impuls de projectes d’economia verda i circular entre empreses i administracions locals.

Per aconseguir-ho, el projecte fa una anàlisi dels teixits econòmics i industrials des de la perspectiva i les potencialitats de l’economia verda i circular, així com l’assistència tècnica als ajuntaments i les empreses que estiguin interessats a impulsar polítiques i projectes en aquest àmbit.

Descripció del projecte

Entre els serveis d’assessorament i assistència, destaca l’anàlisi dels ecosistemes industrials del territori, amb una anàlisi de quatre municipis metropolitans, amb l’objectiu d’avaluar l’estat i la potencialitat dels seus polígons d’activitat econòmica per a l’aplicació d’estratègies d’economia verda i circular.

D’altra banda, també s’ofereix un servei d’assessorament especialitzat, de 200 hores, adreçat a tècnics municipals per al desenvolupament de projectes en l'àmbit de l’economia verda i circular. Aquesta bossa d’hores servirà per realitzar activitats de formació i/o sensibilització sobre l’economia verda i circular, i simbiosi industrial adreçades al públic que determini l’Administració sol·licitant, per dur a terme tasques de suport tècnic en el desenvolupament de polítiques públiques del municipi i per oferir assistència tècnica a les empreses en el plantejament dels seus projectes a petició del municipi.

Finalment, en el marc del programa es realitzarà la integració de les dades d’anàlisis prèvies sobre economia circular desenvolupades als municipis metropolitans en una base de dades conjunta, de manera que es generi una primera visió integrada de l’ecosistema industrial de l’àrea metropolitana de Barcelona a disposició de la ciutadania, els ajuntaments i les empreses. De la mateixa manera, es continuarà amb el manteniment i l’actualització de les dades de la Plataforma de recursos circulars de l’àrea metropolitana, la qual inclou dades d’iniciatives empresarials i projectes territorials d’impuls a l’economia circular, així com una relació d’experts especialitzats en matèria d’economia circular.

Àmbits d'intervenció
Clústers, xarxes i territori

En un context empresarial d’organitzacions de mida reduïda, cal potenciar instruments de col·laboració, de caràcter formal o informal, que els permetin superar les barreres d’entrada que dificulten les activitats d’internacionalització, i la innovació, o proporcionar una adequada formació de les persones que hi treballen.

Model d’empresa

L’impuls de la innovació i l’aportació de prosperitat per a una societat més inclusiva per part del teixit empresarial demana emprendre determinats canvis en els models d’empresa i de negoci, que alhora han de servir per adaptar les estructures en termes de resiliència davant dels canvis en l’entorn i en la mateixa activitat econòmica.

Responsabilitat social

L’assumpció per part del teixit empresarial de la importància d’unes bones condicions laborals i relacions amb els stakeholders i l’entorn per assolir major productivitat suposa incrementar el seu grau de compromís amb les persones que hi treballen i el territori en el qual operen, i obrir pas a l’adopció de pràctiques socialment responsables que han de ser degudament reconegudes i incentivades.

Sectors tractors

Els sectors més intensius en treball i, per tant, amb alta capacitat per generar ocupació, reclamen una atenció específica de cara a assegurar unes condicions laborals que garanteixin increments de la productivitat. Alhora, cal identificar nous sectors generadors d’ocupació i plantejar propostes d’arrelament i acceleració del seu desenvolupament.

Economia circular i model de consum

És primordial establir un canvi del sistema econòmic actual basat en el consum dels recursos naturals i l’augment de les desigualtats socials, cap a un model més just i sostenible. Cal impulsar un model de desenvolupament que respecti el territori i fomenti l’ocupació de qualitat, mitjançant l’impuls de l’economia circular, la simbiosi industrial i un consum basat en productes sostenibles i de proximitat.

Contacte

Àrea Metropolitana de Barcelona – Agència de Desenvolupament Econòmic
Carrer 60, núm. 19. Planta Baixa. Zona Franca
Barcelona (08040)
930 333 555