Vés al contingut

4DHealth

Imatge 4DHealth
Acadèmia
Sector públic
Sector privat
Organitzacions ciutadanes
Altres
Actiu
Objectius del projecte

El 4DHealth té com a objectiu principal augmentar la seguretat dels pacients a través de la formació i l’entrenament dels professionals vinculats al sector salut.

Per aconseguir la seguretat dels pacients en l’entorn de la salut, el 4DHealth treballa a l’entorn de dues línies principals Una és la formació centrada en la millora de les competències de totes les persones i institucions que estan implicades en l’àmbit de la salut (professionals, pacients, familiars i cuidadors), d’una manera molt més segura, mitjançant l’entrenament repetit a través de situacions molt properes a la realitat i la seva posterior reflexió basada en l’acció. L’altra és la prevenció de la repetició de l’error en salut, mitjançant el desenvolupament d’escenaris ad hoc que recreen situacions reals on s’ha detectat l’aparició d’errors o situacions no esperables, fent èmfasi sempre en el treball en equip interdisciplinari i en la seguretat del pacient.

Descripció del projecte

4D Health és un hospital que permet facilitar activitats on es representa tot el cicle d’atenció al pacient i el seu entorn, des que es recull al carrer fins que torna al domicili. Les simulacions, a més de fer-se a les sales bàsiques d’un hospital, es desenvolupen en escenaris com ara els passadissos, els ascensors o les sales d’espera, així com també en els àmbits prehospitalaris d’emergències al carrer, d’atenció primària i domiciliària.

Les instal·lacions del 4D Health estan equipades amb un sistema audiovisual de càmeres robotitzades i micròfons disposats arreu de l’edifici. Aquest sistema permet enregistrar totes les simulacions que es duen a terme a l’hospital per, després, revisar-les totes les vegades que siguin necessàries, i així reflexionar sobre la pròpia actuació i la dels altres participants. Totes aquestes imatges i àudios que es graven poden entregar-se al client perquè valori i analitzi el contingut de les accions realitzades.

Per a la creació i facilitació de les diverses activitats formatives, el centre disposa d’una gran varietat d’espais clínics; equipaments mèdics, de simulació i audiovisuals; facilitadors, instructors i col·laboradors sanitaris de diverses disciplines i especialitats; actors (pacients estandarditzats) de diferents perfils, i tècnics de producció audiovisual, que fan possible la transferència de coneixements a la pràctica clínica del dia a dia.

Les empreses podran desenvolupar projectes personalitzats, vinculats als seus productes i estratègies comercials, per poder millorar la formació dels seus clients i els seus equips comercials, en un entorn hospitalari real de simulació, i amb la participació de professionals sanitaris i directius del sector.

Àmbits d'intervenció
Educació i formació

Cal emprendre accions per actualitzar i posar al dia la formació de manera que aquesta estigui també orientada a les necessitats del mercat de treball, actuant principalment en l’expansió de la formació professional i la formació continuada, així com impulsant l’increment de demanda dels ensenyaments STEM, especialment, entre les dones.

Transferència tecnològica

La millora de la transferència del coneixement generat pel sistema d’universitats i recerca a les empreses, actualment un dels punts febles del sistema d’innovació a la regió metropolitana de Barcelona, s’ha de perseguir potenciant el sistema de centres tecnològics i l’intercanvi de coneixement entre tots els actors de l’ecosistema de la innovació.

Formació i educació

El nivell formatiu i les competències adquirides han de permetre superar les barreres per accedir o progressar en el mercat laboral. En aquest sentit, cal incidir especialment en la reducció de l’abandonament escolar prematur o en l’aprenentatge al llarg de la vida, tant l’especialitzat com l’enfocat a competències generals (com ara el domini d’idiomes o les competències TIC).

Sectors tractors

Els sectors més intensius en treball i, per tant, amb alta capacitat per generar ocupació, reclamen una atenció específica de cara a assegurar unes condicions laborals que garanteixin increments de la productivitat. Alhora, cal identificar nous sectors generadors d’ocupació i plantejar propostes d’arrelament i acceleració del seu desenvolupament.