Notícies i actualitat

Economia innovadora i inclusiva

Icona per a aquesta missió

Nivells de renda suficients

Icona per a aquesta missió

Emergència ambiental i climàtica

Icona per a aquesta missió

Mobilitat sostenible i segura

Icona per a aquesta missió

Alimentació saludable

Icona per a aquesta missió

Cohesió territorial

Icona per a aquesta missió

Habitatge adequat

Icona per a aquesta missió

Vitalitat cultural

Icona per a aquesta missió
Image
Debat missió economia innovadora Martorell

L’auditori del Centre Cultural de Martorell ha acollit avui el primer dels 8 actes de la gira de presentació de les 8 missions del Compromís Metropolità 2030, el nou pla estratègic per a la ciutat real: la dels 5 milions d’habitants. Aquest pla, resultat del procés Barcelona Demà, està orientat a impulsar un nou model de prosperitat, basat en el coneixement i la innovació, que en redueixi les desigualtats socials i territorials i la situï com una de les metròpolis que liderin la lluita contra l’emergència climàtica. Com tots els plans estratègics, ha explicat el coordinador general del PEMB, Oriol Estela Barnet, el Compromís Metropolità 2030 es concreta en estratègies que guien l’acció d’un conjunt d’actors: “8 grans missions enfocades als aspectes que creiem que té sentit abordar des de l’escala metropolitana, la de la ciutat dels 5 milions”. La primera missió que s’ha donat a conèixer avui és la d’Economia innovadora i inclusiva i té com a objectiu impulsar la transferència tecnològica per millorar la posició internacional de la regió metropolitana de Barcelona com a territori innovador.