Notícies i actualitat

Economia innovadora i inclusiva

Icona per a aquesta missió

Nivells de renda suficients

Icona per a aquesta missió

Emergència ambiental i climàtica

Icona per a aquesta missió

Mobilitat sostenible i segura

Icona per a aquesta missió

Alimentació saludable

Icona per a aquesta missió

Cohesió territorial

Icona per a aquesta missió

Habitatge adequat

Icona per a aquesta missió

Vitalitat cultural

Icona per a aquesta missió
Image
Mollet habitatge parc de les pruneres

Després de ser a Martorell, Santa Coloma de Gramenet i Vilanova i la Geltrú, aquest dimarts la gira de presentació de les 8 missions del Compromís Metropolità 2030, el nou pla estratègic per a la ciutat real dels 5 milions d’habitants, ha arribat a Mollet del Vallès on s’ha donat a conèixer quina és la missió sobre “Habitatge adequat”: “Fer l’habitatge assequible, eficient i confortable com a dret de la ciutat”. Per fer-lo assequible cal aconseguir que el 2030 la població de la regió metropolitana de Barcelona que pateix sobrecàrrega per despeses de lloguer i subministraments essencials sigui inferior al 30%. Així ho ha explicat el coordinador general del PEMB, Oriol Estela Barnet. I és que segons Nacions Unides l’habitatge es considera assequible quan una llar hi destina menys del 30%dels seus ingressos i, en cas contrari, es pot entrar en risc de pobresa i de pèrdua de drets bàsics.