Vés al contingut

El PEMB aprofundeix la col·laboració amb l’Institute for Innovation and Public Purpose

Oriol Estela i Irene Navarro comparteixen els avenços del Compromís Metropolità amb la xarxa de ciutats que estan desenvolupant les seves missions en diferents àmbits
Oriol Estela i Irene Navarro amb l'economista Mariana Mazzucato

Els passats 12 i 13 de juny, el coordinador general del PEMB, Oriol Estela, i la responsable del gabinet tècnic, Irene Navarro, van participar en l’IIPP Forum 2024, la trobada anual d’aquest institut de recerca de l’University College of London dirigit per l’economista Mariana Mazzucato. En aquest Fòrum s’hi congreguen bona part dels membres de la Mission Oriented Innovation Network, la xarxa d’institucions de tot el món que treballen seguint l’enfocament de la innovació orientada per missions, com és el cas del PEMB amb el Compromís Metropolità 2030.

Un dels aspectes principals de la trobada va ser la reunió de la comunitat de pràctica de ciutats que, dins d’aquesta xarxa, aplega ens locals que estan desenvolupant les seves missions en àmbits diversos. En aquesta ocasió el PEMB va compartir els progressos del Compromís Metropolità 2030 amb representants de la Greater London Authority, de la Greater Manchester Combined Authority i del Camden Council, a més de les investigadores de l’IIPP.

Tenint en compte el fort pes de la representació d’institucions metropolitanes en la sessió, bona part de les qüestions a debat van tenir a veure amb els reptes per implicar la multiplicitat i diversitat d’actors de la metròpoli en l’impuls de les missions. Així, el foment de la col·laboració entre administracions locals, més enllà fins i tot del que determinen les competències i capacitats dels diferents organismes, es va considerar com un requisit previ a l’abordatge d’altres actors. Igualment, es va reconèixer com a essencial aconseguir que el treball al voltant de les missions adquireixi un caràcter totalment transversal entre departaments d’una mateixa administració o entitat, esdevenint un veritable canvi en la forma de fer de les institucions.

En aquest sentit, Camden Council va compartir una primera versió del seu Mission Playbook, la guia que estan desenvolupant per fixar una metodologia específica de treball i, sobretot, per aconseguir l’alineament intern de tota l’organització amb les seves quatre missions.

El Fòrum va tenir com a tema central la transició cap a la neutralitat climàtica i els canvis estructurals necessaris per aconseguir-ho des de l’enfocament de missions. , es van presentar casos de Dinamarca, Països Baixos, Irlanda i França per il·lustrar com el desplegament de les seves missions, adreçades a aconseguir la descarbonització, es troba lligat al desenvolupament de noves capacitats dins i fora de les institucions que les promouen (el que, en termes del Compromís Metropolità 2030 anomenem “generació de governança de baix a dalt”). Cadascun dels exemples van servir per il·lustrar com aconseguir l’alineament de múltiples actors en una mateixa direcció, com coordinar l’acció col·lectiva superant les lògiques departamentals, com gestionar un programa de treball que inclogui diverses missions, mesures i accions dins la missió creant agendes compartides i com integrar l’orientació a missions en una organització, respectivament.

A partir d’experiències com les mencionades i de moltes altres de diversos membres de la xarxa, el mateix IIPP està treballant en l’elaboració d’un Índex de Capacitats del Sector Públic pensat per mesurar els diferents aspectes que poden fer que l’adopció de l’enfocament de les missions sigui exitós.

Un altre aspecte interessant que es va analitzar va ser la contribució que es pot fer i s’està fent cada cop més des del món del disseny al desplegament de les missions, en el sentit que aporta una forma innovadora de generar respostes també innovadores i centrades en les necessitats de les persones als reptes que plantegen les missions. L’aplicació que se n’està fent a Dinamarca per impulsar l’economia circular o a Suècia en la configuració de carrers més amables i vitals en van ser els principals exemples.

L’IIPP Forum 2024 va servir també per reflexionar sobre aspectes més generals, com ara les opcions de finançament per a la transició ecològica o l’impacte de la digitalització i les seves infraestructures en la capacitat d’acció dels governs.

La delegació del PEMB va aprofitar aquesta trobada per presentar i lliurar la versió en anglès del Compromís Metropolità 2030 a Mariana Mazzucato i a la resta de l’equip de l’IIPP que ens ha vingut donant suport al llarg del procés Barcelona Demà i en l’actualitat.