Vés al contingut

Avenços en el Compromís Metropolità 2030 per garantir l'accés a l'habitatge

La regulació dels preus del lloguer a Catalunya, la revisió del planejament urbanístic del PDU Metropolità i la regulació dels allotjaments turístics, entre les mesures més destacades
Habitatges de protecció oficial a Barcelona. Foto: Ceci Fimia

El Compromís Metropolità 2030, aprovat el desembre de 2022 pel Consell General del PEMB, està orientat a impulsar un nou model de prosperitat a l’RMB que hi redueixi les desigualtats socials i territorials en context d’emergència climàtica. L’accés a l’habitatge, una de les principals fonts de desigualtat a la metròpoli és una de les 8 missions del nou pla estratègic. 

En els últims mesos, diversos actors de la quíntuple hèlix han desplegat accions alineades amb les mesures de la Missió d'Habitatge, que fan avançar el Compromís Metropolità en la direcció correcta. En destaquen algunes:

  • La regulació dels preus del lloguer en 94 municipis metropolitans amb mercat tens. La Generalitat de Catalunya va declarar 140 municipis catalans com a zones de mercat residencial tens, als quals s'aplicarà l'índex de referència de preus de lloguer acordat amb el Ministerio de Vivienda i Agenda Urbana. Aquesta mesura entrarà en vigor a partir del febrer de 2024.
  • La revisió del planejament urbanístic municipal i de la programació i execució de les àrees residencials estratègiques (ARE). L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha presentat el document d'aprovació inicial del PDU Metropolità, que inclou una revisió de les ARES de l'AMB. Aquesta revisió pretén prioritzar les ARES amb més sòl destinat a habitatge assequible per impulsar el seu desenvolupament de forma prioritària.
  • La coordinació metropolitana de la regulació d'allotjaments turístics. El Parlament de Catalunya va aprovar un decret llei que estableix el requisit d'obtenir una llicència urbanística prèvia per a la destinació d'habitatges a l'ús turístic en 96 municipis de l’RMB amb problemes d’accés a l’habitatge o en risc de trencar l’equilibri de l’entorn urbà per una alta concentració d’habitatges d’ús turístic.
  • A més, des del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, s'ha anunciat l’aprovació  del programa Barris amb futur, alineat amb la Missió de Cohesió Territorial per regenerar de forma integral els barris vulnerables de la regió. Aquest programa, que encara es troba en fase de formulació, podrà incorporar la rehabilitació d'habitatges, així com la regeneració de vincles veïnals i comunitaris.

Els avenços en aquestes mesures del Compromís Metropolità 2030 són un primer pas per abordar el problema de l'accés a l'habitatge a la regió metropolitana de Barcelona i mostren la voluntat de les diferents administracions en fer front a l’emergència habitacional. No obstant això, cal continuar treballant per garantir que aquestes mesures siguin efectivament implementades i redueixin la sobrecàrrega que pateixen les llars de la metròpoli per compte del cost de l’habitatge i els subministraments.