Notícies i actualitat

Economia innovadora i inclusiva

Icona per a aquesta missió

Nivells de renda suficients

Icona per a aquesta missió

Emergència ambiental i climàtica

Icona per a aquesta missió

Mobilitat sostenible i segura

Icona per a aquesta missió

Alimentació saludable

Icona per a aquesta missió

Cohesió territorial

Icona per a aquesta missió

Habitatge adequat

Icona per a aquesta missió

Vitalitat cultural

Icona per a aquesta missió

Nivells de renda suficients

Com podem dirigir-nos cap a una economia que proporcioni un salari digne per a tothom? És el mateix per a les dones? Poden els ajuntaments incidir en els nivells salarials, encara que sigui de forma indirecta mitjançant els serveis locals d’ocupació? Sobre aquestes i altres qüestions s’ha reflexionat avui durant la presentació de la missió de “Nivells de renda suficients”, el segon dels 8 actes de la gira de presentació de les 8 missions del Compromís Metropolità 2030, el nou pla estratègic per a la ciutat real: la dels 5 milions d’habitants. “Hem intentat reflexionar de manera col·lectiva sobre quins són els reptes específics que tenim en aquesta escala de regió metropolitana on conflueixen molts actors i administracions en aquesta ciutat dels 5 milions", ha explicat el coordinador general del PEMB, Oriol Estela Barnet.