Vés al contingut

El projecte Pla de millora de polígons industrials i àrees d’activitat econòmica (SuportPAE) pretén contribuir a la transformació i modernització dels polígons d’activitat econòmica (PAE) arreu de l’àrea metropolitana.

El projecte Noves Oportunitats Educatives – NOE 4.0 pretén lluitar contra l’abandonament escolar prematur a partir de la coordinació dels diversos ajuntaments, equipaments i serveis municipals amb la resta d’agents...

El projecte vol reforçar i millorar els serveis públics locals de cures, especialment el suport a l’atenció social domiciliària i la teleassistència, així com els recursos per a les...

El Pla Serra Húnter té com a objectiu la incorporació a les universitats públiques catalanes de personal docent i investigador altament qualificat.

El Pla Serra Húnter s’emmarca en el...

El servei orientació per a empreses vol impulsar la cultura de responsabilitat social amb la voluntat de crear un espai web de referència per a empreses, organitzacions, persones i l’Administració.

El projecte SmartMed vol contribuir al desenvolupament de destinacions turístiques intel·ligents a la regió del Mediterrani, per tal que siguin més sostenibles i distribuïdes en el territori.