Vés al contingut

Implementar un model d’actuació pública que garanteixi efectivament el dret a un habitatge digne en igualtat d’oportunitats a tot el territori de Catalunya. Un model amb els estàndards de qualitat...

Contribuir a la igualtat real i efectiva de totes les dones de Santa Coloma de Gramenet, dotant la ciutat i la seva societat d’un equipament pioner per integrar la creació...

Amb aquest projecte es vol obrir camí i consolidar la transició cap a un model de menjadors escolars agroecològic.

Terra Pagesa és un projecte que facilita i fomenta la comercialització i el consum de productes de proximitat i de temporada amb origen en petits i mitjans productors/es de Catalunya. ...

El projecte europeu SCORE treballa per obtenir dades, analitzar-les i proposar estratègies basades en la natura amb l’objectiu de millorar la resiliència de les ciutats costaneres d’Europa a llarg termini.

Campanya que promou destinar una petita part de l’impost de béns immobles (IBI) a projectes de conservació del medi natural municipal. 

La iniciativa se centra a facilitar als municipis una...