Vés al contingut

Primera reunió de l’espai de governança de la Carta Alimentària de la regió metropolitana de Barcelona com a espai de referència de la Missió d’Alimentació Saludable

45 persones provinents de diferents entitats defineixen un seguit d’accions encaminades a impulsar projectes, cocrear-ne de nous, i escalar els existents
Trobada de l'espai de governança de la CARM

L’Espai de Governança de la Carta Alimentària de la regió metropolitana de Barcelona començarà a treballar a partir del 2024 com a espai de referència de la Missió d’Alimentació Saludable del Compromís Metropolità 2030. Així ho van decidir el passat dia 21 de novembre quan es va dur a terme una sessió de treball al centre cívic Pati Llimona de Barcelona. 

La trobada tenia els següents objectius:

  1. Reactivar l’espai de governança com a l’espai de referència de la missió d’Alimentació Saludable

  2. Presentar el marc conceptual i de treball, l’estat actual de desenvolupament i les mesures prioritzades de la missió dins del Compromís Metropolità 2030

  3. Identificar les línies d’acció comunes i les entitats tractores de les mateixes, per tal de començar a establir els grups motors futurs.

La sessió que va comptar amb la participació de 45 persones, d’entitats diferents, des de l’administració, fins l’acadèmia passant pel sector privat i organitzacions ciutadanes, i va servir per definir les possibles accions a partir d’ara que van des de la generació de coneixement al voltant de la missió, la generació d’acords (de col·laboració, per l’accés a programes, pactes d’abast territorial, etc.), la possibilitat de dur a terme accions de lobby, fins a la creació de grups motor per fer realitat la missió. Amb quins objectius? Impulsar projectes, cocrear-ne de nous, escalar els existents, fer-ne el seguiment, definir indicadors, i també identificar fonts de finançament.

Així mateix, es va informar de la constitució de l’Oficina Conjunta de l’Alimentació Sostenible formada pel Departament d’Agricultura de la Generalitat, PRODECA i el PEMB la qual esdevindrà l’oficina de l’espai de referència de Carta Alimentària de la Regió Metropolitana (CARM). D’aquesta manera, la interlocució de la CARM passarà a ser portada per l’OCAS, amb l’objectiu d’alinear tota la tasca entorn la missió d’alimentació i els objectius definits per l’OCAS.

En aquest sentit, la segona part de la sessió, va tenir com a objectiu presentar les 3 mesures prioritzades a la Missió d’Alimentació, i començar a debatre les possibilitats de treball col·laboratiu al voltant de les mateixes. Tan pel que fa a identificació de projectes existents que hi poden tenir un marc, com a les necessitats d’aquests i la seva possible escalabilitat, com la identificació d’agents.

  • Les mesures prioritzades i que es van treballar a la sessió son les següents:

  • Enfortiment dels espais de gestió de les explotacions agrícoles (parcs agraris i similars).

  • Desplegament dels centres d’intercanvi d’alimentació de proximitat.

  • Utilització de la compra pública i incentiu als menjadors col·lectius per a la introducció progressiva de productes de proximitat i ecològics

Per cadascuna de les mesures es van convidar iniciatives que ja n’estan alineades, com a base del treball a fer en el marc de l’espai de referència. Concretament els casos que es van triar per iniciar el debat en cadascuna de les mesures van ser els següents:

  • Espais agraris protegits i gestionats - Dinamització dels espais agraris, Diputació de Barcelona, Unitat de Suport als Espais Agraris

  • Centres  d’intercanvi d’alimentació de proximitat - Terra Pagesa, Unió de Pagesos

  • Compra pública i incentius als menjadors col·lectius - Clàusules socials per a l’alimentació sostenible, Departament d’Acció Generalitat de Catalunya

 

A partir d’aquí es preveu seguir programant trobades periòdiques per al conjunt d’entitats que formen part de l’espai de referència, per tal de dur-hi a terme debats amb múltiples agents, així com el seguiment del desenvolupament i la implementació de la missió. Però a més, s’està treballant per definir, a partir dels resultats de la sessió, els grups motor que han d’ajudar a tirar endavant iniciatives més concretes al voltant de les mesures prioritzades de la missió, tant pel que fa a la definició del projecte o el repte que té sentit afrontar de forma col·lectiva i a escala metropolitana, com pel que fa als agents més interessants i amb capacitat per formar part d’aquests grups motor. D’aquesta manera, s’inicia així l’esquema de funcionament previst pels espais de referència.