Vés al contingut

Campanya-programa Mai soles

Campanya Mai soles
Sector públic
Sector privat
Organitzacions ciutadanes
Altres
Actiu
Objectius del projecte

Facilitar l’accés i la participació en activitats culturals a la població de gent gran en situació d’aïllament o dependència, i fer-ho de manera col·lectiva per facilitar-ne la socialització.

Descripció del projecte

La plataforma Apropa cultura treballa des de l’inici en l’accessibilitat de la cultura a tota la població que hi té dificultats, i cada curs el dediquen a un dels col·lectius amb aquestes dificultats. La temporada 2021/22 s’ha centrat en el col·lectiu de gent gran en situació d’aïllament o dependència, que és un dels que més han patit la davallada en les sortides culturals durant i després de la pandèmia per la covid-19. Per això es va treballar amb les entitats que atenen aquest col·lectiu, com ara residències, centres de dia, associacions, fundacions, serveis i centres socials, que afronten molts reptes per millorar la qualitat de la vida d’aquestes persones.

Es va dissenyar un programa d’activitats culturals amb la seva col·laboració i la dels equipaments culturals (vegeu el llistat d’equipaments i institucions col·laboradores). Els objectius plantejats van ser generar un major benestar psicosocial per a aquestes persones grans, donar visibilitat a la tasca que fan les entitats socials i contribuir a fer una societat més inclusiva.

El programa es va adreçar a persones grans vulnerables, però també a professionals d'equipaments culturals i socials, amb qui es compartien experiències vinculades a aquest col·lectiu.

Les activitats dissenyades van ser:

  • Acte Anual Apropa Cultura al Teatre Romea, per presentar la temporada.
  • Jornada Mai soles. Cultura i Gent Gran en situació d’aïllament o dependència.
  • Cicle de xerrades: “Diversitat, Cultura i Gent Gran. Un seguit de xerrades en línia sobre diferents temàtiques interseccionals”, amb la col·laboració del Museu Nacional d’Art de Catalunya. 
  • El Museu s'Apropa: activitats i tallers dels museus que es desplacen a les residències i els centres de dia de gent gran.
  • La Dansa s’Apropa: ballarines es desplacen a les residències de gent gran per generar moviment i dansar.
  • Un matí d’orquestra: activitat musical participativa per a persones amb Alzheimer i altres demències que té lloc a L’Auditori, amb l’Orquestra Simfònica del Vallès, l’Orquestra Julià Carbonell de Lleida i la Franz Schubert Filharmonia.
  • Autocars Mai Soles: s’ha facilitat el transport d’autocar a residències de gent gran perquè assistissin a les activitats culturals.
     

 

Àmbits d'intervenció
Drets socials i convivència

A més dels aspectes de caire més material, cal tenir en compte la incidència sobre el progrés personal de tots aquells factors que poden contribuir a assolir l’autonomia, el desenvolupament i la integració social satisfactòria de les persones vulnerables.

Impacte social

El paper de la cultura en la millora del benestar i la salut s’ha demostrat durant la pandèmia i ha contribuït a superar moments d’incertesa i aïllament social. Així mateix, la interacció de la cultura amb altres àmbits com ara l’educació, la salut, la sostenibilitat o el model alimentari pot contribuir a impulsar canvis i acostar-nos a un model de societat més justa, equitativa i sostenible.