Vés al contingut

Els fons europeus, una oportunitat d’impuls per al Compromís Metropolità 2030

L’oficina de coordinació el PEMB treballa per buscar projectes que contribueixin al desplegament de les missions del nou pla estratègic
Imatge de recurs fons europeus

L’oficina de coordinació del PEMB ha posat en marxa en els darrers mesos un procés d’identificació d’oportunitats per a la configuració de projectes que contribueixin al desplegament de les missions del Compromís Metropolità 2030. “Cal aprofitar el marc actual de disponibilitat de recursos a través de diversos programes de finançament de la Unió Europea per construir projectes que o bé tinguin impacte metropolità o bé permetin replicar iniciatives en tot el territori de la regió metropolitana de Barcelona”, ha explicat el coordinador general del PEMB, Oriol Estela Barnet, que a més també ha posat de manifest que “cal que apleguin la màxima diversitat d’actors de la quíntuple hèlix i que incorporin elements d’innovació, tant en el fons com en la forma”.
 

Una constatació que sorgeix d’aquest procés és que l’enfocament holístic i integral del Compromís Metropolità 2030 facilita que els potencials projectes europeus a desenvolupar incideixin alhora en més d’una de les missions. Igualment, són un bon punt de partida per a la construcció de nous mecanismes de governança metropolitana de baix a dalt, ja que propicien la creació de noves eines i de nous processos de treball en la ciutat dels cinc milions.

CULTIVATE, el primer projecte europeu on participa el PEMB alineat amb la missió d’Alimentació

En aquest sentit, el PEMB ja forma part d’un partenariat, liderat per la Universitat de Dublín, per a l’execució del projecte CULTIVATE, finançant amb fons Horizon i que consisteix en contrastar les teories i pràctiques que limiten actualment l’activitat de “food sharing” i identificar palanques de canvi i dificultats per a la seva implementació.


El projecte CULTIVATE utilitza un enfocament multi-actor per impulsar la sostenibilitat i la resiliència dels sistemes alimentaris en àrees urbanes i periurbanes utilitzant el concepte i les pràctiques vinculades a l'intercanvi d'aliments (en anglès “food sharing”, entès com a actes col·lectius al voltant dels aliments en tot el sistema alimentari). Un enfocament perfectament alineat amb la missió d’Alimentació Saludable

Altres candidatures a fons europeus

Així mateix, recentment s’ha presentat candidatura també als fons Horizon amb un projecte anomenat GreenInCities. L'objectiu del projecte és explorar i demostrar com posar en funcionament els enfocaments col·laboratius de planificació urbana amb focus a la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic desplegant solucions basades en la natura, amb finalitats de regeneració, reutilització, rehabilitació i reducció de la contaminació. Els plans creats conjuntament estaran en línia amb el Pacte Verd Europeu i la iniciativa de la Nova Bauhaus Europea.


El PEMB, en cas de guanyar la candidatura, incorporarà el projecte pilot la dimensió estratègica i metropolitana. Així mateix participarà en la generació de coneixement sobre l’experiència de planificar projectes de mobilitat, que incloguin la millora de barris desfavorits i àmbits urbans disfuncionals mitjançant la incorporació de solucions basades en la natura.
Altres propostes de projectes que es troben en preparació tenen a veure amb l’habitatge, mitigació del canvi climàtic i la reducció de les desigualtats. Qüestions com l’increment d’habitatge assequible, la rehabilitació amb criteris “net zero” o d’emissions positives, i assegurar les transicions justes i sense deixar ningú enrere, son temes en els que el PEMB vol treballar, alineats amb les missions i amb les prioritats de les actuals convocatòries de fons europeus.

En tots els partenariats, el rol fonamental del PEMB és actuar de plataforma de coordinació entre actors i de difusió i transferència dels resultats que es vagin obtenint. En alguns casos, a més, l’equip de l’oficina de coordinació aportarà les seves capacitats de facilitació i d’incubació de projectes, per fer que el Compromís Metropolità 2030 passi del paper a l’acció.