Vés al contingut

Les preguntes més freqüents sobre el Compromís Metropolità 2030

El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona respon algunes de les principals qüestions que planteja el nou pla estratègic per a l’RMB
La ciutat dels 5 milions

El passat mes de desembre el PEMB va presentar el “Compromís Metropolità 2030” però, què és exactament? Es tracta del nou full de ruta per a la ciutat dels 5 milions d’habitants de la regió metropolitana de Barcelona (RMB) i el formen 8 missions o àmbits temàtics amb l’objectiu principal de reduir les desigualtats i combatre l’emergència climàtica al territori.

Sovint és complicat explicar quins són els reptes que té el nostre territori de cara al 2030, perquè en són molts i s’entrellacen, però és que, a més a més, ens afecten a tots i totes quasi per igual. No ens colpeixen de la mateixa manera però sí que s’estenen arreu del territori més enllà de la capital catalana i de l’anomenada primera corona, el que es coneix com a RMB o regió metropolitana de Barcelona.

Per poder endinsar-nos en les mesures que planteja el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) al ‘Compromís Metropolità 2030’ presentat el darrer mes del 2022 cal, primer, posar en clar algunes qüestions que freqüentment presenten dubtes. Comencem.

 

Què diferencia el Compromís Metropolità 2030 dels plans anteriors?

És el primer pla que centra els esforços en un nombre acotat d’objectius que són alhora transformadors, ambiciosos i transversals (les missions que veurem més endavant). A més a més, són una pauta per a que un nombre important d’actors de l’RMB —administració pública, sector privat, centres de recerca i món acadèmic, plataformes ciutadanes i mitjans de comunicació—, treballin de manera conjunta i coordinada amb l'objectiu de reduir les desigualtats i combatre l’emergència climàtica.

 

On actua el nou pla?

Per respondre a aquesta pregunta primer és necessari aclarir com s’estructura Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i la regió metropolitana de Barcelona (RMB). Per una banda, tenim la ciutat de Barcelona que compta amb 10 districtes on hi viuen 1,6 milions de persones, mentre l’AMB consta de 36 municipis amb 3,3 milions d’habitants i té un òrgan propi de govern amb aquest mateix nom.

I per altra banda, segons el Pla Territorial Metropolità del 2010, la regió metropolitana de Barcelona té 160 municipis, on viuen uns 5 milions de persones i abasta les comarques del Barcelonès, el Maresme, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, l’Alt Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat.

Ara bé, la Barcelona real és la regió metropolitana: la ciutat dels cinc milions però no disposa d’instruments de governança per posar en marxa polítiques conjuntes i comunes en aquest territori. Segons el PEMB, la ciutat real es correspon amb la idea de regió metropolitana, que a efectes del Compromís Metropolità 2030 va una mica més enllà del que s’estableix en el Pla Territorial del 2010 i abasta 199 municipis: 127 de la regió metropolitana i 72 de la vegueria del Penedès, que s’hi ha afegit a voluntat de les institucions que han treballat per en procés participatiu del pla ‘Barcelona Demà’.

Image
Mapa regió metropolitana de Barcelona

Què són les missions?

Si un altre concepte genera dubtes és el de ‘missió’. I és que el document resultant de la cocreació del nou pla estratègic s’ha fet seguint una metodologia innovadora. El PEMB s’ha inspirat en el treball orientat a missions de la coneguda economista Mariana Mazzucato i l’Institute for Innovation and Public Purpose del University College de Londres per definir-ne les següents:

 1. Missió economia innovadora i inclusiva
 2. Missió nivells de renda suficients
 3. Missió emergència ambiental i climàtica
 4. Missió mobilitat sostenible i segura
 5. Missió alimentació saludable
 6. Missió cohesió territorial
 7. Missió habitatge adequat
 8. Missió vitalitat cultural

Així, les missions del Compromís Metropolità 2030 són 8, és a dir, 8 objectius concrets, transformadors, transversals i altament ambiciosos que serveixen de guia per a que un nombre molt ampli d’actors (la quíntuple hèlix) actuïn de manera coordinada per arribar a una mateixa fita, multiplicant i diversificant els recursos i les eines. En aquest cas, per impulsar solucions innovadores als reptes existents a escala de regió metropolitana. I per cadascuna d’aquestes missions s’ha formulat un compromís específic a assolir el 2030.

Image
Descripció de les vuit missions del PEMB amb els seus lemes principals

Qui pot participar i quins requisits s’han de complir?

Quines implicacions té i què vol dir adherir-se al Compromís Metropolità 2030? Hi ha diverses opcions i nivells:

 • L’adhesió: és a dir, donar suport públic a una iniciativa i pot ser passant a formar part del Consell general del PEMB (que està integrat per més de 300 entitats) o bé, fer-ho com a actor extern. En ambdós casos, es rebrà tota la informació sobre com avança el Compromís i es podrà participar en actes i activitats organitzats per l’associació.
 • Es pot aportar un projecte: fer arribar al PEMB na iniciativa liderada per la institució que estigui alineada amb alguna de les vuit missions que serà incorporada a la base de dades i la web del pla.
 • Facilitar l’impuls de nous projectes: estar als grups motor que s’encarreguen de dissenyar i/o incubar projectes que contribueixin al desplegament de les missions del Compromís Metropolità 2030.

Arribats a aquest punt, és oportú explicar els requisits que ha de complir un projecte per poder formar part del Compromís Metropolità 2030. Primerament han de convidar a l’acció i estar alineats amb els àmbits d’intervenció d’alguna de les 8 missions que pots consultar aquí:

També és necessari que:

 • Incidir en la reducció de les desigualtats socials.
 • Abast territorial tan ampli com pugui (RMB) o que pugui ser replicable arreu del territori.
 • Comptar amb la col·laboració de diversos actors de la quíntuple hèlix: administració pública, sector empresarial, societat civil i organitzacions ciutadanes, universitat i recerca, i mitjans de comunicació.
 • Estar en marxa o que ho pugui estar en un futur proper.

Si l’entitat compleix els requisits i, sigui quina sigui l’opció de participació triada —sempre en nom d’una empresa, organització o institució, no a títol personal—, només cal omplir el formulari de contacte.

Si no hem aconseguit resoldre tots els teus dubtes, sempre pots contactar amb el PEMB o llegir amb atenció l’apartat Preguntes freqüents. Sempre a punt per ajudar-te!