Vés al contingut
Millorar la connectivitat i l’eficiència dels desplaçaments quotidians amb una reducció de la mobilitat no sostenible
Què volem assolir el 2030?

El 2030, a la regió metropolitana de Barcelona s’haurà produït un canvi en la distribució modal dels desplaçaments d’un 10 % a favor de l’ecomobilitat

El transport urbà és la major font de contaminació ambiental i incideix de manera directa en la salut de les persones, en especial, dels grups socials més vulnerables. Això empeny la necessitat d’impulsar canvis en la distribució modal dels desplaçaments quotidians de persones i mercaderies cap a modes de transport més sostenibles i eficients, per tal de millorar la qualitat de l’aire i assolir una millor vertebració del territori metropolità.

13
Organitzacions participants
3
Sessions de treball
Mapa missió 'Mobilitat sostenible i segura'
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
3
Salut i benestar
7
Energia assequible i no contaminant
9
Indústria, innovació i infrastructura
11
Ciutats i comunitats sostenibles
12
Producció i consum responsables
13
Acció pel clima