Programa que fomenta a les organitzacions a començar un procés de transformació cap a la simbiosi industrial i l’economia circular, com a estratègia per la reactivació econòmica i a la...

Crear i regular un fons de recuperació social i mediambiental i de transformació urbana per reduir les desigualtats socials i fer front a la crisi ambiental. El fons es destinaria...

Xarxa d’espais interiors o exteriors que ofereixen confort tèrmic a les persones, i en especial a la població més vulnerable, en èpoques de temperatures extremes.

Promoure la xarxa comunitària veïnal del barri, per tal d’atendre-hi millor les diverses situacions de manca d’autonomia i vulnerabilitat dels seus habitants i els dèficits relacionals veïnals i familiars.

Aconseguir un sistema d’orientació escolar eficaç i de qualitat als centres docents del municipi per tal de combatre l’abandonament prematur dels estudis i estimular en l’alumnat els seus àmbits d’interès.

Punt de recàrrega d’aigua subterrània no potable per a la neteja dels carrers i reg, i que permet controlar els patrons de consum.

El projecte té com a finalitat, demostrar...