Facilitar l’accés i la participació en activitats culturals a la població de gent gran en situació d’aïllament o dependència, i fer-ho de forma col·lectiva per a facilitar la seva socialització.

Promoció i gestió d'un parc de 4.500 habitatges de lloguer assequible en l'àmbit de la ciutat de Barcelona i l’àrea metropolitana.

Amb l'objectiu de frenar la tendència a l'alça que experimenten...

Analitzar i diagnosticar les urbanitzacions amb dèficits de la demarcació per contribuir a la seva adequació, regularització o millora de la urbanització, d'acord amb el marc normatiu d'aplicació.

Creació d’un espai de co-governança orientat a la participació ciutadana en el control i la presa de decisions estratègiques de la política d’aigua.

L’Observatori estarà enfocat a la conducció de...

Descarbonitzar l’activitat portuària i millorar la qualitat de l’aire mitjançant l’electrificació dels molls de contenidors i creuers utilitzant energia neta, renovable i local.

Plataforma digital de creació de comunitats energètiques inclusives adreçada a la ciutadania, les entitats i empreses de mercat i l’administració pública d’arreu del territori de Catalunya.

És una eina d’accés...