El Logistics VET Hub busca adaptar l'oferta d'FP en funció de les expectatives de futur del sector.

L'objectiu general del Logistics VET Hub és construir una associació estratègica sostenible en el temps basada...